Skip to content

Dự án “Xây dựng và hỗ trợ thực hiện chương trình truyền thông bảo vệ các loài hoang dã nguy cấp giai đoạn 2021-2025”

Hiện nguồn tài nguyên thiên nhiên và sự đa dạng sinh học, đa dạng hệ sinh thái, thành phần loài, gien đang bị suy thoái. Ở Việt Nam cũng không ngoại lệ Theo thống kê số loài và số cá thể các loài hoang dã của Việt Nam đang trên đà giảm mạnh, nhiều loài nguy cấp, quý, hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng rất cao. 

Thông tin chung

Nhiệm vụ nằm trong hợp phần truyền thông thuộc dự án “Tăng cường quan hệ đối tác nhằm bảo vệ các loài nguy cấp có ý nghĩa toàn cầu tại Việt Nam” do Tổng cục Môi trường, Bộ Tài Nguyên và Môi trường triển khai thực hiện với sự tài trợ của World Bank. Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) đã và đang thực hiện những nghiên cứu, rà soát các tài liệu về bảo vệ đa dạng sinh học và bảo vệ loài hoang dã. Qua đó nhóm tổ chức tập huấn và triển khai một số hoạt động truyền thông cho cán bộ và thanh niên địa phương về bảo tồn đa dạng sinh học và bảo tồn loài hoang dã trong bối cảnh biến đổi khí hậu. 

Mục tiêu:

Thay đổi nhận thức, hành vi và cách ứng xử của con người đối với các loài hoang dã nguy cấp, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái tự nhiên.

Đơn vị tài trợ:

  • Ngân hàng Thế giới 

Phạm vi thực hiện:

  • Hà Nội 
  • 4 Khu bảo tồn thiên nhiên tại: Nghệ An, Quảng Nam, Cù Lao Chàm và Đồng Nai

Thời gian thực hiện:

11/2020 – 12/2022

Giá trị:

4.6 tỷ đồng 

Các hoạt động chính:

  • Xây dựng và hỗ trợ triển khai bộ công cụ truyền thông 
  • Tổ chức các sự kiện  truyền thông và xây dựng Chương trình truyền thông quốc gia về chủ đề chính

TIme line

Bắt đầu

Thông cáo báo chí: Tập huấn truyền thông bảo tồn loài hoang dã dành cho cán bộ quản lý và tuyên truyền tại vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên khu vực miền Nam🔗

12/8/2022

09/08/2022: Tiếp nối sự thành công của khóa tập huấn khu vực miền Bắc, vừa qua, trong 2 ngày 08,09/8, cán bộ quản lý đến từ nhiều vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên và các cơ quan, tổ chức về môi trường khu vực miền Nam đã tham gia lớp tập huấn truyền thông bảo tồn loài hoang dã tại Vườn quốc gia Cát Tiên, tỉnh Đồng Nai.

Thông cáo báo chí: Tập huấn truyền thông bảo tồn loài hoang dã nguy cấp dành cho cán bộ quản lý và tuyên truyền tại vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên 🔗

29/7/2022

15/7/2022: Vừa qua, cán bộ quản lý đến từ nhiều vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên và các cơ quan, tổ chức về môi trường khu vực miền Bắc đã tham gia lớp tập huấn truyền thông bảo tồn loài hoang dã nguy cấp tại Hà Nội.

Bảo tồn động vật hoang dã: nhiệm vụ cấp thiết trong thời đại mới 🔗

21/06/2022

Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn 2050 đã chỉ ra bảo tồn động vật hoang dã, đặc biệt là các loài nguy cấp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cần nhanh chóng thực hiện

Lễ vinh danh tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo tồn loài hoang dã giai đoạn 2010 – 2020🔗

18/01/2022

Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn 2050 đã chỉ ra bảo tồn động vật hoang dã, đặc biệt là các loài nguy cấp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cần nhanh chóng thực hiện

Kết thúc

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI