Skip to content
060114_bdkh_anhhuong

SẼ CÓ BỘ CHỈ SỐ ĐÔ THỊ CHỐNG CHỊU VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Ngày 19/12, tại Hà Nội, Cục Phát triển Đô thị (Bộ Xây dựng) phối hợp với Quỹ Rockefeller, Quỹ châu Á, Viện Nghiên cứu chuyển đổi môi trường và xã hội phối hợp tổ chức Hội thảo Tham vấn Bộ chỉ số đô thị chống chịu với biến đổi khí hậu tại Việt Nam (VN-CRI) và kết quả áp dụng thí điểm tại 5 đô thị.
 
       Thời gian qua, Việt Nam đã triển khai xây dựng bộ chỉ số đô thị chống chịu với biến đổi khí hậu, tổ chức các khóa đào tạo cho cán bộ địa phương liên quan và áp dụng thí điểm Bộ chỉ số tại 5 đô thị gồm: Lào Cai, Quảng Ninh, Hội An (Quảng Nam), Gia Nghĩa (Đắc Nông) và Cà Mau.
       Trên cơ sở đó, giai đoạn tới dự án sẽ thực hiện các hoạt động: Nghiên cứu áp dụng nhân rộng bộ chỉ số tại các đô thị thuộc danh mục Quyết định 2623/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tham vấn các bên liên quan để hoàn thiện Bộ chỉ số, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cho các đô thị tại Việt Nam và khuyến nghị lồng ghép vào hệ thống văn bản pháp lý để nâng cao nhận thức của lãnh đạo, cán bộ địa phương về lĩnh vực phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu.
       Việc xây dựng và thử nghiệm chỉ số phục hồi đô thị (CRI) sẽ hỗ trợ các cơ quan chính quyền cấp địa phương và Trung ương tại Việt Nam nâng cao hiểu biết, đánh giá, giám sát và tăng cường khả năng phục hồi biến đổi khí hậu. Bộ chỉ số VN-CRI tập trung vào 4 mục tiêu chính là sức khỏe và phúc lợi, kinh tế xã hội, hạ tầng và môi trường, lãnh đạo và chiến lược, nhằm hạn chế những tác động của khí hậu tới đời sống và sinh kế của người dân.
       Bằng cách tích hợp các chỉ số với các quy định pháp quy đã ban hành của Bộ Xây dựng, dự án có thể khuyến khích các cơ quan địa phương lồng ghép nội dung phục hồi biến đổi khí hậu vào quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị.
       Theo gợi ý của các chuyên gia, bên cạnh việc điều chỉnh quy hoạch là tăng cường đa dạng sinh kế cho người dân, bảo tồn các hệ sinh thái còn lại và từng bước khôi phục lại những hệ sinh thái đã mất như hệ thống sông ngòi, hồ điều hòa có nguy cơ bị xâm lấn trong quá trình đô thị hóa. Thông qua việc xây dựng Bộ chỉ số này, mỗi địa phương sẽ đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu, từ đó xây dựng cho địa phương khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu tốt hơn, đồng thời giúp địa phương phát triển bền vững hơn.
Nguồn: MONRE

Bài viết cùng chuyên mục

Ra mắt Mạng lưới đối tác khí nhà kính Việt Nam
Ngày 19/12, tại Hà Nội, Cục Phát triển Đô thị (Bộ Xây dựng) phối hợp với Quỹ Rockefeller, Quỹ châu Á, Viện Nghiên cứu chuyển đổi môi trường và xã hội phối hợp tổ chức Hội thảo Tham vấn Bộ chỉ số đô thị chống chịu với biến đổi khí […]
Sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về giảm phát thải, thị trường các-bon
Ngày 19/12, tại Hà Nội, Cục Phát triển Đô thị (Bộ Xây dựng) phối hợp với Quỹ Rockefeller, Quỹ châu Á, Viện Nghiên cứu chuyển đổi môi trường và xã hội phối hợp tổ chức Hội thảo Tham vấn Bộ chỉ số đô thị chống chịu với biến đổi khí […]
“Đo ni đóng giầy” dấu chân carbon, rảo bước tiến vào sân chơi lớn
Ngày 19/12, tại Hà Nội, Cục Phát triển Đô thị (Bộ Xây dựng) phối hợp với Quỹ Rockefeller, Quỹ châu Á, Viện Nghiên cứu chuyển đổi môi trường và xã hội phối hợp tổ chức Hội thảo Tham vấn Bộ chỉ số đô thị chống chịu với biến đổi khí […]
Xây dựng Khung hướng dẫn quản lý chung cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Ngày 19/12, tại Hà Nội, Cục Phát triển Đô thị (Bộ Xây dựng) phối hợp với Quỹ Rockefeller, Quỹ châu Á, Viện Nghiên cứu chuyển đổi môi trường và xã hội phối hợp tổ chức Hội thảo Tham vấn Bộ chỉ số đô thị chống chịu với biến đổi khí […]
Cán bộ các khu dự trữ sinh quyển khu vực phía Nam được tập huấn về đa dạng sinh học và lâm sản ngoài gỗ
Ngày 19/12, tại Hà Nội, Cục Phát triển Đô thị (Bộ Xây dựng) phối hợp với Quỹ Rockefeller, Quỹ châu Á, Viện Nghiên cứu chuyển đổi môi trường và xã hội phối hợp tổ chức Hội thảo Tham vấn Bộ chỉ số đô thị chống chịu với biến đổi khí […]
Thêm một khoá tập huấn về bảo tồn đa dạng sinh học và khai thác bền vững lâm sản ngoài gỗ cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Ngày 19/12, tại Hà Nội, Cục Phát triển Đô thị (Bộ Xây dựng) phối hợp với Quỹ Rockefeller, Quỹ châu Á, Viện Nghiên cứu chuyển đổi môi trường và xã hội phối hợp tổ chức Hội thảo Tham vấn Bộ chỉ số đô thị chống chịu với biến đổi khí […]

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI