Skip to content
20161201-1

Sẽ thành lập Cục Biến đổi khí hậu

Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ TN-MT đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Nông dân tỉnh Sóc Trăng nhìn lúa chết vì hạn, mặn (do biến đổi khí hậu). Ảnh: TRUNG HIẾU - See more at: http://www.sggp.org.vn/m

Nông dân tỉnh Sóc Trăng nhìn lúa chết vì hạn, mặn (do biến đổi khí hậu). Ảnh: TRUNG HIẾU

 

Theo đó, về sự nghiệp KH-CN giai đoạn đến năm 2020, duy trì hoạt động của 7 viện, gồm 4 viện trực thuộc bộ (Viện Chiến lược, Chính sách TN-MT; Viện Khoa học đo đạc và bản đồ; Viện Khoa học địa chất và khoáng sản; Viện Khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu); 3 viện thuộc các tổng cục (Viện Nghiên cứu biển và hải đảo trực thuộc Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam; Viện Khoa học môi trường trực thuộc Tổng cục Môi trường; Viện Nghiên cứu quản lý đất đai trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai). Đồng thời thành lập Viện Khoa học tài nguyên nước trực thuộc bộ.

Các viện này hoạt động theo cơ chế tự chủ đối với tổ chức KH-CN. Giai đoạn 2021 – 2030, xem xét, nâng cấp Viện Nghiên cứu biển và hải đảo trực thuộc Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam trở thành viện trực thuộc bộ khi đủ điều kiện.
Trong lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2020, trước mắt, duy trì hoạt động của Trung tâm Khí tượng – thủy văn quốc gia trực thuộc Bộ TN-MT.
Khi được Chính phủ quyết định thành lập Tổng cục Khí tượng thủy văn và Cục Biến đổi khí hậu sẽ thực hiện đổi tên Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn trung ương thành Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia; tổ chức lại Trung tâm Mạng lưới khí tượng – thủy văn và môi trường trực thuộc Trung tâm Khí tượng – thủy văn quốc gia để thành lập Cục Kỹ thuật điều tra cơ bản khí tượng – thủy văn.

 Nguồn: Phan Thảo
sggp.org.vn

Bài viết cùng chuyên mục

Chương trình Đào tạo khu vực về Giới – Giảm thiểu rủi ro thiên tai mang tính chuyển đổi
Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ TN-MT đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Nghệ An: Khảo sát nghiên cứu về công tác quản lý và các mô hình sản xuất bền vững tại Khu dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An
Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ TN-MT đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Bảo tồn động vật hoang dã: nhiệm vụ cấp thiết trong thời đại mới
Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ TN-MT đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Những khu Dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận tại Việt Nam
Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ TN-MT đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Phụ nữ huyện Diễn Châu, Nghệ An gửi gắm những thông điệp về môi trường qua hoạt động sinh kế
Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ TN-MT đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Ngày Quốc tế Không khí sạch 2021
Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ TN-MT đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI