Skip to content
ho-hn

Tiếp tục xử lý các hồ ngoại thành Hà Nội bị ô nhiễm bằng chế phẩm Redoxy-3C

Ngày 8/3/2017, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã tổ chức cuộc họp với các huyện ngoại thành về xử lý, duy trì chất lượng nước tại các hồ bị ô nhiễm trên địa bàn các huyện ngoại thành.

Theo ông Phan Hoàng Minh, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, trong năm 2016, Công ty đã thống kê, rà soát hồ trên địa bàn các huyện/thị xã và xác định có 152 hồ cần phải xử lý theo đề xuất của địa phương. Sau đó, Công ty đã tiến hành lấy mẫu nước phân tích xác định mức độ ô nhiễm của 150 hồ ngoại thành còn lại. Theo kết quả phân tích, có 140/150 hồ bị ô nhiễm cần phải xử lý. Tính đến ngày 7/3/2017, tổng số hồ ngoại thành đã được xử lý là 36 hồ, thuộc địa bàn các huyện: Chương Mỹ, Gia Lâm, Thanh Oai, Thạch Thất, Ứng Hòa, Đông Anh, Mê Linh, Ba Vì, thị xã Sơn Tây.

 

Xử lý ô nhiễm Hồ Dài (Ninh Hiệp, Gia Lâm) bằng chế phẩm Redocy-3C (Ảnh: Hương Ly)

 

     Hiện nay, Công ty đang tiếp tục triển khai xử lý 12 hồ ngoại thành còn lại trong quý I/2017 trên địa bàn các huyện: Phúc Thọ, Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Trì, Gia Lâm. Trong quý II/2017, Công ty dự kiến sẽ tiếp tục xử lý 22 hồ, tập trung vào khu vực ngoại thành, những hồ đã được kè và hồ nằm trong khu vực dân cư. Các hồ này đang được tiến hành khảo sát hiện trạng để phục vụ xử lý và sẽ được xử lý bằng chế phẩm Redoxy-3C. Đối với các hồ ô nhiễm còn lại, đa phần là các hồ chưa kè nằm xa khu dân cư, trước mắt Công ty sẽ xem xét để xử lý theo thứ tự ưu tiên và thông báo để phối hợp với các huyện ngay sau khi có kế hoạch xử lý.

     Công ty cũng đề nghị các huyện, thị xã thực hiện vớt sạch bèo, rác tại các hồ thuộc danh sách dự kiến thực hiện trong quý II/2017, tạo điều kiện cho công tác xử lý hồ ô nhiễm diễn ra thuận lợi, hiệu quả.

 

Quang Ngọc

Bài viết cùng chuyên mục

Ra mắt Mạng lưới đối tác khí nhà kính Việt Nam
Ngày 8/3/2017, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã tổ chức cuộc họp với các huyện ngoại thành về xử lý, duy trì chất lượng nước tại các hồ bị ô nhiễm trên địa bàn các huyện ngoại thành.
Sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về giảm phát thải, thị trường các-bon
Ngày 8/3/2017, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã tổ chức cuộc họp với các huyện ngoại thành về xử lý, duy trì chất lượng nước tại các hồ bị ô nhiễm trên địa bàn các huyện ngoại thành.
“Đo ni đóng giầy” dấu chân carbon, rảo bước tiến vào sân chơi lớn
Ngày 8/3/2017, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã tổ chức cuộc họp với các huyện ngoại thành về xử lý, duy trì chất lượng nước tại các hồ bị ô nhiễm trên địa bàn các huyện ngoại thành.
Xây dựng Khung hướng dẫn quản lý chung cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Ngày 8/3/2017, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã tổ chức cuộc họp với các huyện ngoại thành về xử lý, duy trì chất lượng nước tại các hồ bị ô nhiễm trên địa bàn các huyện ngoại thành.
Cán bộ các khu dự trữ sinh quyển khu vực phía Nam được tập huấn về đa dạng sinh học và lâm sản ngoài gỗ
Ngày 8/3/2017, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã tổ chức cuộc họp với các huyện ngoại thành về xử lý, duy trì chất lượng nước tại các hồ bị ô nhiễm trên địa bàn các huyện ngoại thành.
Thêm một khoá tập huấn về bảo tồn đa dạng sinh học và khai thác bền vững lâm sản ngoài gỗ cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Ngày 8/3/2017, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã tổ chức cuộc họp với các huyện ngoại thành về xử lý, duy trì chất lượng nước tại các hồ bị ô nhiễm trên địa bàn các huyện ngoại thành.

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI