Skip to content
anh-sua

Việt Nam đạt được tiến bộ trong thúc đẩy tăng trưởng xanh

Giai đoạn 2012-2016, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ trong thúc đẩy tăng trưởng xanh. Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam có 5 bộ, 30 tỉnh, thành phố trong cả nước xây dựng, thực hiện kế hoạch tăng trưởng xanh.
Đây là thông tin được công bố tại Hội nghị điều phối tăng trưởng xanh – báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh ở Việt Nam (2012-2016) được Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tổ chức vào sáng 12/01 tại Hà Nội.

Nhiều hành động thiết thực

Theo thông tin từ Hội nghị, Việt Nam đã đạt được một số tiến bộ trong việc thúc đẩy tăng trưởng xanh. Thực tế, nhiều địa phương và doanh nghiệp trong thời gian qua đã xác định, tăng trưởng xanh là nhiệm vụ quan trọng và đang triển khai đồng bộ trên các mặt, như: huy động nguồn lực, tăng cường thể chế chính sách, tăng cường năng lực và đổi mới công nghệ. Quan trọng hơn là nhiều hoạt động đã được triển khai và đem lại kết quả đáng khích lệ cùng những bài học quý giá.
 

Việt Nam đạt được tiến bộ về thúc đẩy tăng trưởng xanh trong giai đoạn 2012-2016
 
Nhiều ví dụ cụ thể liên quan đến các dự án đầu tư xanh với sự tham gia của khu vực tư nhân tại các vùng, miền cả nước đã được trình bày, trao đổi và chia sẻ tại Hội nghị, là minh chứng rõ ràng về hành động của Việt Nam trong việc thúc đẩy thực hiện tăng trưởng xanh.
TS. Phạm Hoàng Mai, Vụ trưởng vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường cho biết, chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh là thúc đẩy quá trình tái cơ cấu và hoàn thiện thế chế kinh tế theo hướng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Chiến lược này sẽ tiếp tục đóng góp cho các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, giải phát thải khí nhà kính, giảm nghèo, đảm bảo phát triển kinh tế bền vững. Tính đến thời đimể hiện tại, Việt Nam đã có 5 bộ, và gần 30 tỉnh, thành phố xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh.
Là một trong những địa phương thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh hiệu quả, TS. Hoàng Danh Sơn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cho rằng, kế hoạch hành động tăng trưởng xanh cần được xây dựng dựa trên cơ sở khoa học và sự đồng thuận của các bên liên quan. Cụ thể, kế hoạch đã đưa ra các ưu tiên và được lồng ghép vào các quy hoạch tổng thể và thực hiện với sự hỗ trợ kịp thời của các đối tác phát triển. Ở cấp quốc gia, kế hoạch hành động tăng trưởng xanh cũng cần được xây dựng và thực hiện dựa trên những lĩnh vực then chốt, kế thừa những nỗ lực sẵn có như các chương trình mục tiêu.
Cũng tại hội nghị, các chuyên gia đã đánh giá về việc thực hiện Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh, giai đoạn này có nhiều điển hình, kinh nghiệm tốt và những bài học quý. Từ đó, cung cấp thêm thông tin cho các đại biểu về quá trình xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thỏa thuận Paris.
Cụ thể, vào tháng 10/2016 Chính phủ đã ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris và NDC của Việt Nam. Những nỗ lực này góp phần cụ thế hóa hành động của Việt Nam hướng tới mục tiêu đề ra tại Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. 
Trước đó, Việt Nam đã tham gia Thỏa thuận Paris được thông qua tại COP ngày 21/11/2015 với các cam kết trong đóng góp quốc gia tự quyết định, các cơ quan Chính phủ và các đối tác phát triển đã có nhiều hoạt động để thúc đẩy thực hiện các cam kết quan trọng này.

Cần nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng xanh

Theo TS Phạm Hoàng Mai,  Quỹ tăng trưởng xanh có vai trò cung cấp tài chính cho các dự án thí điểm. Hiện tại quỹ đã cung cấp cho 3 dự án thí điểm ở lĩnh vực năng lượng tái tạo, tận dụng tối đa phụ phẩm, phế phẩm của nông nghiệp. Các dự án thí điểm này đang góp tích cực trong xử lý các các phụ phẩm nông nghiệp, đồng thời làm trong sạch các dòng sông, hồ của nước ta.
Nhiều chuyên gia tại hội nghị cho rằng, để thực hiện được tốt, hiệu quả kế hoạch hành động tăng trưởng xanh, Chính phủ cần có những chính sách, cam kết nhất định. Đồng thời, cần thu xếp nguồn lực để thực hiện. Ngoài nguồn lực huy động từ ngân sách nhà nước, nguồn viện trợ phát triển, thì cần huy động thêm từ khu vực tư nhân. Ông Craig Hart, Phó Giám đốc USAID Việt Nam cho rằng, việc huy động được các nguồn lực quốc tế là rất quan trọng nhưng chúng ta cũng cần phải xem xét việc nâng cao hiệu quả các cơ chế tài trợ trong nước. Một ví dụ là việc thanh toán cho các dịch vụ môi trường rừng đã mang lại khoản doanh thu cho Việt Nam khoảng 60 triệu USD mỗi năm. Năm ngoái lần đầu tiên gần 20.000 người dân nông thôn đã nhận được tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng, bên cạnh đó việc bảo vệ rừng được đảm bảo.
Bà Louise Chamberlain, Giám đốc Quốc gia UNDP đề xuất, để thúc đẩy việc thực hiện tăng trưởng xanh ở Việt Nam, đề nghị Chính phủ đưa ra chính sách và cam kết dài hạn giúp giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư, cải cách giá năng lượng, cơ chế khuyến khích đầu tư, và thay đổi cách thức quản lý và hỗ trợ các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực năng lượng. Đặc biệt, thu hút đầu tư và nâng cao hiệu quả đầu tư là hết sức cần thiết để thúc đẩy nền kinh tế theo hướng phát triển xanh. Tập trung đầu tư và nâng cao hiệu quả trong các ngành trọng điểm, như: sản xuất điện than, xây dựng, giao thông vận tải, các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng, như: sản xuất xi măng, phân bón, bột giấy, giấy là những ngành có tiềm năng tiết kiệm năng lượng, có thể áp dụng công nghệ tiên tiến giảm phát thải khí nhà kính, bà Louise Chamberlain nhấn mạnh.
 

Bài viết cùng chuyên mục

Ra mắt Mạng lưới đối tác khí nhà kính Việt Nam
Giai đoạn 2012-2016, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ trong thúc đẩy tăng trưởng xanh. Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam có 5 bộ, 30 tỉnh, thành phố trong cả nước xây dựng, thực hiện kế hoạch tăng trưởng xanh.
Sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về giảm phát thải, thị trường các-bon
Giai đoạn 2012-2016, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ trong thúc đẩy tăng trưởng xanh. Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam có 5 bộ, 30 tỉnh, thành phố trong cả nước xây dựng, thực hiện kế hoạch tăng trưởng xanh.
“Đo ni đóng giầy” dấu chân carbon, rảo bước tiến vào sân chơi lớn
Giai đoạn 2012-2016, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ trong thúc đẩy tăng trưởng xanh. Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam có 5 bộ, 30 tỉnh, thành phố trong cả nước xây dựng, thực hiện kế hoạch tăng trưởng xanh.
Xây dựng Khung hướng dẫn quản lý chung cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Giai đoạn 2012-2016, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ trong thúc đẩy tăng trưởng xanh. Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam có 5 bộ, 30 tỉnh, thành phố trong cả nước xây dựng, thực hiện kế hoạch tăng trưởng xanh.
Cán bộ các khu dự trữ sinh quyển khu vực phía Nam được tập huấn về đa dạng sinh học và lâm sản ngoài gỗ
Giai đoạn 2012-2016, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ trong thúc đẩy tăng trưởng xanh. Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam có 5 bộ, 30 tỉnh, thành phố trong cả nước xây dựng, thực hiện kế hoạch tăng trưởng xanh.
Thêm một khoá tập huấn về bảo tồn đa dạng sinh học và khai thác bền vững lâm sản ngoài gỗ cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Giai đoạn 2012-2016, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ trong thúc đẩy tăng trưởng xanh. Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam có 5 bộ, 30 tỉnh, thành phố trong cả nước xây dựng, thực hiện kế hoạch tăng trưởng xanh.

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI