Skip to content

Gallery Images

category

Năng lượng tái tạo: Cơ hội và thách thức

Việt nam được đánh giá là quốc gia giàu tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo. Chính phủ đã đặt ra chiến lược và tầm nhìn phát triển năng lượng tái tạo đến năm 2030 nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường. Tuy vậy hiện nay, nguồn năng lượng sạch này vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, bởi nhiều nguyên nhân

Mô hình tòa nhà xanh trong thành phố

Các tòa nhà xanh trong thành phố được thiết kế để tiêu thụ ít năng lượng, tiết kiệm nước và cải thiện môi trường trong nhà cũng như chất lượng không khí.

Dưới lòng Hồ Tây có những gì?

Dưới lòng Hồ Tây có những gì?

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI