Skip to content
untitled_1

Phương pháp đánh giá thiệt hại thiên tai, khí hậu tại Úc

Đây là tài liệu viết về Phương pháp đánh giá thiệt hại thiên tai, khí hậu – Disaster Loss Assessment Guidelines, do Australian Institute for Disaster Resilience xuất bản.
 Cấu trúc cuốn sách gồm 5 phần
 
 PART I—THE FUNDAMENTALS
 PART II —APPROACHES TO EMERGENCY MANAGEMENT
 PART III —EMERGENCY MANAGEMENT PRACTICE
 PART IV—SKILLS FOR EMERGENCY SERVICES PERSONNEL
 PART V—THE MANAGEMENT OF TRAINING

Link xem và tải tài liệu: Tại đây
 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Xây dựng Khung hướng dẫn quản lý chung cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Đây là tài liệu viết về Phương pháp đánh giá thiệt hại thiên tai, khí hậu - Disaster Loss Assessment Guidelines, do Australian Institute for Disaster Resilience xuất bản.
“Thế giới cần đến khoa học, khoa học cần đến phụ nữ” – UNESCO (2015)
Đây là tài liệu viết về Phương pháp đánh giá thiệt hại thiên tai, khí hậu - Disaster Loss Assessment Guidelines, do Australian Institute for Disaster Resilience xuất bản.
ĐÔ THỊ VEN BIỂN TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA THIÊN TAI, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Đây là tài liệu viết về Phương pháp đánh giá thiệt hại thiên tai, khí hậu - Disaster Loss Assessment Guidelines, do Australian Institute for Disaster Resilience xuất bản.
Nhựa nano – Có phải là một vấn đề đang bị đánh giá thấp?
Đây là tài liệu viết về Phương pháp đánh giá thiệt hại thiên tai, khí hậu - Disaster Loss Assessment Guidelines, do Australian Institute for Disaster Resilience xuất bản.
24 chính sách khẩn cấp để bảo vệ các hệ sinh thái
Đây là tài liệu viết về Phương pháp đánh giá thiệt hại thiên tai, khí hậu - Disaster Loss Assessment Guidelines, do Australian Institute for Disaster Resilience xuất bản.
Đại dương cũng thải ra khí nhà kính
Đây là tài liệu viết về Phương pháp đánh giá thiệt hại thiên tai, khí hậu - Disaster Loss Assessment Guidelines, do Australian Institute for Disaster Resilience xuất bản.

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI