Skip to content
tải xuống

ECODE tập huấn về Tiếp cận dựa trên hệ sinh thái (EbA) và Các giải pháp dựa vào thiên nhiên (NbS) cho thích ứng biến đổi khí hậu

Trong những ngày đầu tháng 7/2021, Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) đã tổ chức khoá tập huấn 2 ngày về “Tiếp cận dựa trên hệ sinh thái và Các giải pháp dựa vào thiên nhiên cho thích ứng biến đổi khí hậu”.

 Nội dung của khoá tập huấn tập trung vào:
i) Cập nhật hiện trạng biến đổi khí hậu (BĐKH) thế giới và Việt Nam;
ii) Tiếp cận dựa trên hệ sinh thái (Ecosystem based Approach/ EbA) và các giải pháp dựa vào thiên nhiên (Natural based Solutions/ NbS) cho thích ứng và giảm nhẹ BĐKH
iii) các bài học quốc tế và nguồn tài chính cho tăng cường ứng dụng EbA- NbS tại Việt Nam.
Đối tượng tập huấn là các cán bộ Chương trình BĐKH của WWF và đại diện mạng lưới VNGO.

Trong hai ngày, các chuyên gia ECODE và học viên đã cùng chia sẻ, trao đổi và cập nhật những thông tin khoa học, tính ưu việt, hiện đại và kinh nghiệm thực tiễn sinh động về EbA – NbS trên toàn cầu. Gần chục trường hợp điển hình về EbA – NbS ứng dụng hiệu quả trong ứng phó BĐKH, giảm nhẹ rủi ro thiên tai dựa vào hệ sinh thái (Eco-DRR) và phát triển xanh đã được chia sẻ nhằm làm rõ bản chất, các nguyên tắc, tiêu chí nhận dạng, đánh giá hiệu quả của các cách tiếp cận khoa học này. Các thảo luận cũng tập trung vào việc làm rõ các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức khi thực hiện các nghiên cứu – triển khai (R&D) về EbA – NbS, Eco-DRR cho giai đoạn 2021-2030, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đã ban hành và hiện đi vào thực hiện Kế hoạch thích ứng quốc gia (NAP) và Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC). Việc tăng cường kiến thức, nhận thức và các phương pháp, quy trình cho thiết kế, xây dựng và triển khai các dự án R&D theo tiếp cận dựa vào thiên nhiên sẽ không chỉ thúc đẩy các thực hành khí hậu thông minh, bền vững, theo hướng tăng trưởng xanh mà còn đóng góp tích cực cho các nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi các hệ sinh thái và phát triển bền vững.

WWF – Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên đang xây dựng chiến lược hành động khí hậu cho giai đoạn tới gắn với các dự án mục tiêu về ứng phó với BĐKH và bảo tồn đa dạng sinh học. WWF và Mạng lưới NGO tại Việt Nam đã có nhiều hoạt động đồng hành và hỗ trợ hiệu quả cho Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thời gian qua, đặc biệt trong quá trình xây dựng NAP, NDC và Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

ECODE là một trong những tổ chức phi chính phủ có nhiều nỗ lực bền bỉ cho nghiên cứu và nâng cao nhận thức về EbA – NbS và Eco-DRR tại Việt Nam thời gian qua. Năm 2021, cuốn sách “Sinh thái và Phát triển xã hội Sinh thái tại Việt Nam” do GS. TSKH. Trương Quang Học – Chủ biên, với sự tham gia đóng góp của các chuyên gia ECODE đã phát hành bởi Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội.

Hình ảnh ECODE chụp chung với cán bộ của WWF tại buổi tập huấn 16/7

Phương pháp tiếp cận dựa vào hệ sinh thái hay tiếp cận hệ sinh thái (Ecosystem based Approach /EbA/EA) là một chiến lược quản lý tổng hợp tài nguyên đất, nước và sinh vật nhằm thúc đẩy bảo tồn và sử dụng tài nguyên bền vững một cách công bằng (Công ước đa dạng sinh học/ CBD).

Thích ứng dựa trên hệ sinh thái (Ecosystem based Adaptation /EbA) là việc sử dụng các dịch vụ hệ sinh thái và đa dạng sinh học như một phần của chiến lược thích ứng tổng thể nhằm giúp con người thích ứng với các tác động bất lợi của BĐKH (CBD, 2009).

Các giải pháp dựa vào thiên nhiên (Nature-based Solutions /NbS) là “các hành động để bảo vệ, quản lý bền vững và phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên hoặc đã bị biến đổi nhằm giải quyết các thách thức xã hội một cách hiệu quả và thích ứng, đồng thời mang lại lợi ích cho con người và đa dạng sinh học” (IUCN, 2010)

 

Bài viết cùng chuyên mục

Ra mắt Mạng lưới đối tác khí nhà kính Việt Nam
Trong những ngày đầu tháng 7/2021, Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) đã tổ chức khoá tập huấn 2 ngày về “Tiếp cận dựa trên hệ sinh thái và Các giải pháp dựa vào […]
Xây dựng Khung hướng dẫn quản lý chung cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Trong những ngày đầu tháng 7/2021, Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) đã tổ chức khoá tập huấn 2 ngày về “Tiếp cận dựa trên hệ sinh thái và Các giải pháp dựa vào […]
NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TRONG THỰC HIỆN TĂNG TRƯỞNG XANH
Trong những ngày đầu tháng 7/2021, Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) đã tổ chức khoá tập huấn 2 ngày về “Tiếp cận dựa trên hệ sinh thái và Các giải pháp dựa vào […]
ĐÔ THỊ VEN BIỂN TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA THIÊN TAI, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Trong những ngày đầu tháng 7/2021, Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) đã tổ chức khoá tập huấn 2 ngày về “Tiếp cận dựa trên hệ sinh thái và Các giải pháp dựa vào […]
TẬP HUẤN THÍ ĐIỂM “TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CHO KHU VỰC ĐÔ THỊ/CẬN ĐÔ THỊ VEN BIỂN” TẠI THANH HÓA.
Trong những ngày đầu tháng 7/2021, Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) đã tổ chức khoá tập huấn 2 ngày về “Tiếp cận dựa trên hệ sinh thái và Các giải pháp dựa vào […]
XÂY DỰNG BỘ BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN VỀ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
Trong những ngày đầu tháng 7/2021, Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) đã tổ chức khoá tập huấn 2 ngày về “Tiếp cận dựa trên hệ sinh thái và Các giải pháp dựa vào […]

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI