Skip to content
IMG_1672886766791_1672887512138

TẬP HUẤN THÍ ĐIỂM “TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CHO KHU VỰC ĐÔ THỊ/CẬN ĐÔ THỊ VEN BIỂN” TẠI THANH HÓA.

Trong các ngày 04-06/1/2023,  nhóm chuyên gia của Trung tâm phát triển cộng đồng sinh thái (ECODE) và ban quản lý Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” (GCF) tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp tổ chức “Tập huấn thí điểm tài liệu đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho khu vực đô thị/ cận đô thị ven biển” .

Kết thúc tập huấn tại Thanh Hóa, nhóm tư vấn đã thu được một số kết quả nổi bật, điển hình là 19 rủi ro thiên tai mới cho khu vực đô thị. Được biết phường Hải Thanh thuộc thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá được chuyển từ xã Hải Thanh lên phường Hải Thanh từ năm 2020, trước đó năm 2019 dự án GCF cũng đã thực hiện đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. Trên cơ sở bản báo cáo đánh giá năm 2019 ở cấp xã, năm 2023 các chuyên gia đã khai thác thấy nhiều điểm khác biệt về rủi ro thiên tai sau khi địa phương này được nâng lên thành khu vực đô thị/cận đô thị. Nối tiếp thành công chuyến thực địa tại Thanh Hoá, nhóm chuyên gia sẽ tiếp tục thực hiện thí điểm dự thảo tài liệu tại tỉnh Nam Định, dự kiến trong 03 ngày 09-11/01/2023. 

Tập huấn thí điểm tài liệu hướng dẫn đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho khu vực đô thị/cận đô thị ven biển nhằm đóng góp cho hoàn thiện phương pháp, tài liệu đánh giá RRTT phù hợp với bối cảnh thực tế ở các khu vực đô thị hiện nay, từ đó có cơ sở thực tế cho lập kế hoạch phòng, chống thiên tai (PCTT) và lồng ghép các nội dung PCTT vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

1 số hình ảnh tại chuyện tập huấn tại Thanh Hóa:

Bài viết cùng chuyên mục

Ra mắt Mạng lưới đối tác khí nhà kính Việt Nam
Trong các ngày 04-06/1/2023,  nhóm chuyên gia của Trung tâm phát triển cộng đồng sinh thái (ECODE) và ban quản lý Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” […]
Xây dựng Khung hướng dẫn quản lý chung cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Trong các ngày 04-06/1/2023,  nhóm chuyên gia của Trung tâm phát triển cộng đồng sinh thái (ECODE) và ban quản lý Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” […]
NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TRONG THỰC HIỆN TĂNG TRƯỞNG XANH
Trong các ngày 04-06/1/2023,  nhóm chuyên gia của Trung tâm phát triển cộng đồng sinh thái (ECODE) và ban quản lý Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” […]
ĐÔ THỊ VEN BIỂN TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA THIÊN TAI, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Trong các ngày 04-06/1/2023,  nhóm chuyên gia của Trung tâm phát triển cộng đồng sinh thái (ECODE) và ban quản lý Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” […]
XÂY DỰNG BỘ BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN VỀ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
Trong các ngày 04-06/1/2023,  nhóm chuyên gia của Trung tâm phát triển cộng đồng sinh thái (ECODE) và ban quản lý Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” […]
XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CHO KHU VỰC ĐÔ THỊ/CẬN ĐÔ THỊ VEN BIỂN Ở VIỆT NAM
Trong các ngày 04-06/1/2023,  nhóm chuyên gia của Trung tâm phát triển cộng đồng sinh thái (ECODE) và ban quản lý Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” […]

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI