Skip to content
rsz_24fc74ce86e5ca202fb4d

Dự án FMCR: ECODE tiến hành khảo sát đề xuất công nghệ tại Nghệ An đầu năm 2022

Tiếp nối nhiệm vụ hỗ trợ viết thư quan tâm cho các đề xuất công nghệ sản xuất, ngày 17 – 19/02/2022, nhóm chuyên gia của Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) đã có chuyến khảo sát tại các huyện, thị xã, thành phố Nghệ An.
Nằm trong khuôn khổ dự án “Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Nghệ An” (Dự án FMCR), chuyến khảo sát nhằm thảo luận và thống nhất về gói thầu xây dựng Báo cáo kỹ thuật cho các gói công nghệ của 6 huyện, thị xã dự án. Khảo sát thực tế các huyện, xã tỉnh Nghệ An có đề xuất thuộc gói công nghệ đã được Ngân hàng Thế giới (World Bank) thông qua.
Các hoạt động chính bao gồm tham vấn ý kiến Ban quản lý dự án, cán bộ huyện, xã và các bên liên quan nhằm đánh giá và cập nhật tính khả thi của đề xuất.
Trong chuyến đi, trung tâm ECODE cùng với sự tham gia của Công ty CP tư vấn Tín Việt và Ban quản lý dự án FMCR Nghệ An đã tham gia khảo sát huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, thị xã Cửa Lò, Hoàng Mai và thành phố Vinh, ứng với 14 đề xuất công nghệ đã được thông qua bởi Ngân hàng Thế giới.
Khảo sát tại xã Diễn Bích – Diễn Châu
Khảo sát tại xã Diễn Kim – Diễn Châu

Trao đổi giữa các chuyên gia tư vấn và Uỷ ban nhân dân, Hợp tác xã tại xã Tiến Thủy – Quỳnh Lưu
Kết quả của cuộc khảo sát nhằm phục vụ việc xây dựng Báo cáo kỹ thuật. Ngoài khảo sát, các chuyên gia của đoàn cũng phổ biến thông tin và và những công việc cần làm trong tương lai để xây dựng báo cáo kỹ thuật, chuẩn bị chu đáo cho các bước tiếp theo trong quá trình xin đầu tư từ dự án.

Bài viết cùng chuyên mục

Ra mắt Mạng lưới đối tác khí nhà kính Việt Nam
Tiếp nối nhiệm vụ hỗ trợ viết thư quan tâm cho các đề xuất công nghệ sản xuất, ngày 17 - 19/02/2022, nhóm chuyên gia của Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) đã có chuyến khảo sát tại các huyện, thị xã, thành phố Nghệ An.
Xây dựng Khung hướng dẫn quản lý chung cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Tiếp nối nhiệm vụ hỗ trợ viết thư quan tâm cho các đề xuất công nghệ sản xuất, ngày 17 - 19/02/2022, nhóm chuyên gia của Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) đã có chuyến khảo sát tại các huyện, thị xã, thành phố Nghệ An.
NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TRONG THỰC HIỆN TĂNG TRƯỞNG XANH
Tiếp nối nhiệm vụ hỗ trợ viết thư quan tâm cho các đề xuất công nghệ sản xuất, ngày 17 - 19/02/2022, nhóm chuyên gia của Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) đã có chuyến khảo sát tại các huyện, thị xã, thành phố Nghệ An.
ĐÔ THỊ VEN BIỂN TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA THIÊN TAI, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Tiếp nối nhiệm vụ hỗ trợ viết thư quan tâm cho các đề xuất công nghệ sản xuất, ngày 17 - 19/02/2022, nhóm chuyên gia của Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) đã có chuyến khảo sát tại các huyện, thị xã, thành phố Nghệ An.
TẬP HUẤN THÍ ĐIỂM “TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CHO KHU VỰC ĐÔ THỊ/CẬN ĐÔ THỊ VEN BIỂN” TẠI THANH HÓA.
Tiếp nối nhiệm vụ hỗ trợ viết thư quan tâm cho các đề xuất công nghệ sản xuất, ngày 17 - 19/02/2022, nhóm chuyên gia của Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) đã có chuyến khảo sát tại các huyện, thị xã, thành phố Nghệ An.
XÂY DỰNG BỘ BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN VỀ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
Tiếp nối nhiệm vụ hỗ trợ viết thư quan tâm cho các đề xuất công nghệ sản xuất, ngày 17 - 19/02/2022, nhóm chuyên gia của Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) đã có chuyến khảo sát tại các huyện, thị xã, thành phố Nghệ An.

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI