Skip to content
lop-tap-huan

ECODE – Tập huấn nâng cao năng lực Thích ứng với biến đối khí hậu tại Quảng Bình

Ngày 17/5/2017 vừa qua, Trung tâm phát triển cộng đồng sinh thái đã có buổi tập huấn, chia sẻ kinh nghiêm về “Kỹ năng tập huấn TOT cho nhóm giảng viên nguồn về nông nghiệp tại tỉnh Quảng Bình
Nằm trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng miền Trung Việt Nam”, Trung tâm phát triển cộng đồng sinh thái (ECODE), mà đại diện là Thạc sĩ – Nghiên cứu sinh Hoàng Thị Ngọc Hà, đồng thời là giàm đốc trung tâm ECODE, đã có buổi chia sẻ những kinh nghiệm của mình về truyền thông trong cộng đồng, thích ứng dựa vào cộng đồng.
Buổi tập huấn đã diễn ra rất sôi động và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía những học viên tham dự

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi tập huấn vừa qua:

Bài viết cùng chuyên mục

ECODE TỔ CHỨC THỰC ĐỊA TẠI KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN THẾ GIỚI KIÊN GIANG
Ngày 17/5/2017 vừa qua, Trung tâm phát triển cộng đồng sinh thái đã có buổi tập huấn, chia sẻ kinh nghiêm về "Kỹ năng tập huấn TOT cho nhóm giảng viên nguồn về nông nghiệp tại tỉnh Quảng Bình
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP NHÀ NƯỚC: CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN Ở VIỆT NAM: HIỆN TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG TRONG BỐI CẢNH MỚI”
Ngày 17/5/2017 vừa qua, Trung tâm phát triển cộng đồng sinh thái đã có buổi tập huấn, chia sẻ kinh nghiêm về "Kỹ năng tập huấn TOT cho nhóm giảng viên nguồn về nông nghiệp tại tỉnh Quảng Bình
Xây dựng bộ bài giảng trực tuyến về công cụ đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.
Ngày 17/5/2017 vừa qua, Trung tâm phát triển cộng đồng sinh thái đã có buổi tập huấn, chia sẻ kinh nghiêm về "Kỹ năng tập huấn TOT cho nhóm giảng viên nguồn về nông nghiệp tại tỉnh Quảng Bình
Tập huấn truyền thông bảo tồn loài hoang dã nguy cấp nâng cao năng lực của cán bộ quản lý và tuyên truyền các cơ quan bảo tồn
Ngày 17/5/2017 vừa qua, Trung tâm phát triển cộng đồng sinh thái đã có buổi tập huấn, chia sẻ kinh nghiêm về "Kỹ năng tập huấn TOT cho nhóm giảng viên nguồn về nông nghiệp tại tỉnh Quảng Bình
Tham vấn ý kiến tỉnh Nam Định về bài giảng trực tuyến và tài liệu hướng dẫn lồng ghép theo nội dung của Thông tư số 10/2021/TT-BKHĐT
Ngày 17/5/2017 vừa qua, Trung tâm phát triển cộng đồng sinh thái đã có buổi tập huấn, chia sẻ kinh nghiêm về "Kỹ năng tập huấn TOT cho nhóm giảng viên nguồn về nông nghiệp tại tỉnh Quảng Bình
ECODE tập huấn cho thanh niên về Giải pháp dựa vào thiên nhiên NbS
Ngày 17/5/2017 vừa qua, Trung tâm phát triển cộng đồng sinh thái đã có buổi tập huấn, chia sẻ kinh nghiêm về "Kỹ năng tập huấn TOT cho nhóm giảng viên nguồn về nông nghiệp tại tỉnh Quảng Bình

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI