Skip to content

ECODE tham dự Hội thảo tham vấn xây dựng Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050

Sáng ngày 14/12/2021, đại diện Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE), PGS.TS. Trương Quang Học và giám đốc ECODE, bà Hoàng Hà đã tham dự Hội thảo tham vấn xây dựng Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050.
Hội thảo được chủ trì bởi lãnh đạo Cục Biến đổi khí hậu, đại diện Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Cộng hòa Liên bang Đức (GIZ).
 
Đại diện ECODE tham gia phần thảo luận tại Hội thảo tham vấn xây dựng Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050
 
Hội thảo được tổ chức nhằm thực hiện hiệu quả, phù hợp Tuyên bố của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị COP 26 thông qua xây dựng Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050.
 
Ngày 1/11 vừa qua, phát biểu tại Hội nghị cấp cao COP26 tại Glasgow, Vương quốc Anh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tuyên bố 3 thông điệp nổi bật. Thứ nhất, ứng phó với biến đổi khí hậu, phục hồi tự nhiên phải trở thành ưu tiên cao nhất trong mọi quyết sách phát triển, là tiêu chuẩn đạo đức cao nhất của mọi cấp, mọi ngành, mọi doanh nghiệp và người dân. Thứ hai, tất cả các quốc gia cần cam kết mạnh mẽ về giảm phát thải khí nhà kính trên cơ sở nguyên tắc trách nhiệm chung nhưng có khác biệt, dựa vào hoàn cảnh và năng lực của từng quốc gia. Đây là đòi hỏi tất yếu để kiềm chế mức tăng nhiệt độ của Trái đất. Thứ ba, tài chính khí hậu, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực đóng vai trò rất quan trọng để thực hiện thành công Thỏa thuận Paris. Đặc biệt, Việt Nam được Hội nghị đánh giá cao bởi cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
 
Trên cơ sở đó, Cục Biến đổi khí hậu được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao chủ trì xây dựng Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050. Trong suốt thời gian vừa rồi, Cục Biến đổi khí hậu đã phối hợp với các bên liên quan dự thảo các nội dung chủ yếu cần đưa vào Chiến lược. 
 
Hội thảo đã việc chia sẻ một số bài học quốc tế và trong nước để xây dựng Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu; thảo luận các nhóm giải pháp để đạt mục tiêu trung hòa các-bon vào năm 2050; từ đó, xác định một số nghiên cứu phân tích bổ sung để xây dựng Chiến lược.
 

Bài viết cùng chuyên mục

Ra mắt Mạng lưới đối tác khí nhà kính Việt Nam
Sáng ngày 14/12/2021, đại diện Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE), PGS.TS. Trương Quang Học và giám đốc ECODE, bà Hoàng Hà đã tham dự Hội thảo tham vấn xây dựng Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050.
Xây dựng Khung hướng dẫn quản lý chung cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Sáng ngày 14/12/2021, đại diện Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE), PGS.TS. Trương Quang Học và giám đốc ECODE, bà Hoàng Hà đã tham dự Hội thảo tham vấn xây dựng Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050.
NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TRONG THỰC HIỆN TĂNG TRƯỞNG XANH
Sáng ngày 14/12/2021, đại diện Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE), PGS.TS. Trương Quang Học và giám đốc ECODE, bà Hoàng Hà đã tham dự Hội thảo tham vấn xây dựng Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050.
ĐÔ THỊ VEN BIỂN TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA THIÊN TAI, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Sáng ngày 14/12/2021, đại diện Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE), PGS.TS. Trương Quang Học và giám đốc ECODE, bà Hoàng Hà đã tham dự Hội thảo tham vấn xây dựng Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050.
TẬP HUẤN THÍ ĐIỂM “TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CHO KHU VỰC ĐÔ THỊ/CẬN ĐÔ THỊ VEN BIỂN” TẠI THANH HÓA.
Sáng ngày 14/12/2021, đại diện Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE), PGS.TS. Trương Quang Học và giám đốc ECODE, bà Hoàng Hà đã tham dự Hội thảo tham vấn xây dựng Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050.
XÂY DỰNG BỘ BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN VỀ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
Sáng ngày 14/12/2021, đại diện Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE), PGS.TS. Trương Quang Học và giám đốc ECODE, bà Hoàng Hà đã tham dự Hội thảo tham vấn xây dựng Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050.

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI