Skip to content
bt1

ECODE tiến hành khảo sát tại Huế và Quảng Nam thuộc hoạt động nghiên cứu NbS

Ngày 14 – 17/03/2022, Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) đã có chuyến khảo sát khu vực Trung Trường Sơn (tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam). Chuyến khảo sát có sự tham gia của nhóm chuyên gia ECODE và cán bộ dự án thuộc WWF. Thông qua các hoạt động chính là thực địa và phỏng vấn cán bộ chuyên gia địa phương, nhóm chuyên gia đã tham vấn và khảo sát thực tế những giải pháp dựa vào tự nhiên (Natural based Solution – NbS) nhằm phục vụ cho nghiên cứu NbS của trung tâm ECODE được tài trợ bởi Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF).
Nhóm chuyên gia Nghiên cứu tham vấn, phỏng vấn tại Sở NN&PTNT Huế
Hoạt động của chuyến đi bao gồm tham vấn các đối tác, chuyên gia, cán bộ của khoa Môi Trường – Đại học Huế, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Huế và địa phương. Qua đó thu thập, khảo sát các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu, thiên tai, đa dạng sinh học, các vấn đề kinh tế, xã hội khác, đánh giá nhanh các giải pháp dựa vào tự nhiên có thể thực hiện tại địa phương.
Nhóm chuyên gia Nghiên cứu tham vấn khoa Môi trường Đại học Huế
Bên cạnh tham vấn trường đại học, cơ quan ban ngành, nhóm chuyên gia cũng thực hiện khảo sát thực địa Rừng ngập mặn Rú Chá, thị xã Hương Trà; rừng phòng hộ ven biển và khu vực xói lở ven biển tại tỉnh Quảng Nam và khu vực 5 núi Dài, Cấm, Ba Ty, Trà Cai, Chùa. Cùng với Ban quản lý rừng phòng hộ khu vực, nhóm đã khảo sát hiện trạng đa dạng sinh học, môi trường, khả năng tiêu thoát lũ, sinh kế của người dân địa phương; tìm hiểu nguyên nhân gây xói lở, qua đó, thu thập các giải pháp đã và chưa có ngân sách hỗ trợ.
Khu vực sạt lở tại xã Xuân Quý, huyện Tam Thăng, tỉnh Quảng Nam
Nhóm chuyên gia Nghiên cứu khảo sát cán bộ tại rừng Rú Chá
Kết quả của chuyến khảo sát sẽ được sử dụng trong nghiên cứu NbS mà nhóm chuyên gia ECODE đang thực hiện, triển khai những kế hoạch tiếp theo phục vụ nghiên cứu.

Bài viết cùng chuyên mục

Ra mắt Mạng lưới đối tác khí nhà kính Việt Nam
Ngày 14 - 17/03/2022, Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) đã có chuyến khảo sát khu vực Trung Trường Sơn (tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam). Chuyến khảo sát có sự tham gia của nhóm chuyên gia ECODE và cán bộ dự án thuộc WWF. Thông […]
Xây dựng Khung hướng dẫn quản lý chung cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Ngày 14 - 17/03/2022, Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) đã có chuyến khảo sát khu vực Trung Trường Sơn (tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam). Chuyến khảo sát có sự tham gia của nhóm chuyên gia ECODE và cán bộ dự án thuộc WWF. Thông […]
NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TRONG THỰC HIỆN TĂNG TRƯỞNG XANH
Ngày 14 - 17/03/2022, Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) đã có chuyến khảo sát khu vực Trung Trường Sơn (tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam). Chuyến khảo sát có sự tham gia của nhóm chuyên gia ECODE và cán bộ dự án thuộc WWF. Thông […]
ĐÔ THỊ VEN BIỂN TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA THIÊN TAI, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Ngày 14 - 17/03/2022, Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) đã có chuyến khảo sát khu vực Trung Trường Sơn (tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam). Chuyến khảo sát có sự tham gia của nhóm chuyên gia ECODE và cán bộ dự án thuộc WWF. Thông […]
TẬP HUẤN THÍ ĐIỂM “TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CHO KHU VỰC ĐÔ THỊ/CẬN ĐÔ THỊ VEN BIỂN” TẠI THANH HÓA.
Ngày 14 - 17/03/2022, Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) đã có chuyến khảo sát khu vực Trung Trường Sơn (tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam). Chuyến khảo sát có sự tham gia của nhóm chuyên gia ECODE và cán bộ dự án thuộc WWF. Thông […]
XÂY DỰNG BỘ BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN VỀ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
Ngày 14 - 17/03/2022, Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) đã có chuyến khảo sát khu vực Trung Trường Sơn (tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam). Chuyến khảo sát có sự tham gia của nhóm chuyên gia ECODE và cán bộ dự án thuộc WWF. Thông […]

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI