Skip to content
Kien Giang_28.11.22_062

ECODE TỔ CHỨC THỰC ĐỊA TẠI KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN THẾ GIỚI KIÊN GIANG

Tiếp nối các hoạt động thuộc đề tài nghiên cứu cấp nhà nước: “Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất khung hướng dẫn quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận tại Việt Nam”. Vào ngày 28 và 29/11/20222 vừa qua, đoàn công tác ECODE đã có mặt tại Khu Dự trữ sinh quyển thế giới (DTSQTG) Kiên giang với mục  đích khảo sát và tham vấn các cán bộ địa phương về mô hình quản lý, khảo sát các mô hình sản xuất xanh, bền vững tại khu DTSQ.

Khu dự trữ sinh quyển ven biển và biển đảo Kiên Giang là khu dự trữ sinh quyển thế giới thuộc vùng ven biển và vùng biển Kiên Giang, được UNESCO công nhận vào năm 2006. Với 07 HST đặc trưng với 22 dạng sinh cảnh khác nhau (Hệ sinh thái rừng lá rộng thường xanh; Hệ sinh thái rừng trên núi đá vôi; Hệ sinh thái rừng Tràm ngập nước theo mùa; Hệ sinh thái rừng ngập mặn; Hệ sinh thái đồng cỏ; Hệ sinh thái rạn san hô; Hệ sinh thái thảm cỏ biển) DTSQ chứa đựng sự phong phú, đa dạng và đặc sắc về cảnh quanhệ sinh thái

Hình ảnh tại khu DTSQ Kiên Giang

Trong chuyến thực địa, nhóm công tác đã có buổi làm việc với Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Kiên Giang về hiện trạng quản lý của KDTSQ, thuận lợi, khó khăn, cơ hội và định hướng chiến lược và đề xuất kiến nghị cho giai đoạn 2022 – 2030. …. Bên cạnh đó đoàn công tác cũng đã có chuyến tham quan một số mô hình sản xuất xanh, bền vững ở Khu DTSQ Kiên Giang gắn với phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên và văn hóa địa phương.

Buổi làm việc diễn ra tốt đẹp

——————————————————————————————–

Đề tài nghiên cứu: “Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất khung hướng dẫn quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận tại Việt Nam” là đề tài nghiên cứu cấp nhà nước do Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) thực hiện, phối hợp cùng với Cục bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học và khu DTSQ miền Tây Nghệ An và khu DTSQ Cù Lao Chàm – Hội An. Đề tài có thời gian thực hiện từ 2021 – 2024, với mục đích góp phần xây dựng khung hướng dẫn quản lý, kế hoạch và mô hình phát triển xanh cho các Khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận tại Việt Nam theo yêu cầu và hướng dẫn của UNESCO và phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Bài viết cùng chuyên mục

Ra mắt Mạng lưới đối tác khí nhà kính Việt Nam
Tiếp nối các hoạt động thuộc đề tài nghiên cứu cấp nhà nước: “Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất khung hướng dẫn quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận tại Việt Nam”. Vào ngày 28 và 29/11/20222 vừa qua, […]
Xây dựng Khung hướng dẫn quản lý chung cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Tiếp nối các hoạt động thuộc đề tài nghiên cứu cấp nhà nước: “Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất khung hướng dẫn quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận tại Việt Nam”. Vào ngày 28 và 29/11/20222 vừa qua, […]
NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TRONG THỰC HIỆN TĂNG TRƯỞNG XANH
Tiếp nối các hoạt động thuộc đề tài nghiên cứu cấp nhà nước: “Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất khung hướng dẫn quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận tại Việt Nam”. Vào ngày 28 và 29/11/20222 vừa qua, […]
ĐÔ THỊ VEN BIỂN TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA THIÊN TAI, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Tiếp nối các hoạt động thuộc đề tài nghiên cứu cấp nhà nước: “Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất khung hướng dẫn quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận tại Việt Nam”. Vào ngày 28 và 29/11/20222 vừa qua, […]
TẬP HUẤN THÍ ĐIỂM “TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CHO KHU VỰC ĐÔ THỊ/CẬN ĐÔ THỊ VEN BIỂN” TẠI THANH HÓA.
Tiếp nối các hoạt động thuộc đề tài nghiên cứu cấp nhà nước: “Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất khung hướng dẫn quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận tại Việt Nam”. Vào ngày 28 và 29/11/20222 vừa qua, […]
XÂY DỰNG BỘ BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN VỀ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
Tiếp nối các hoạt động thuộc đề tài nghiên cứu cấp nhà nước: “Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất khung hướng dẫn quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận tại Việt Nam”. Vào ngày 28 và 29/11/20222 vừa qua, […]

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI