Skip to content
20171002_105804-1-1

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và các công cụ hỗ trợ xây dựng quy hoạch không gian tích hợp

Ngày 2/10 vừa qua, trong khuôn khổ hỗ trợ soạn thảo Luật Quy hoạch do chương trình UN-REDD Việt Nam (Chương trình hợp tác của Liên hợp quốc về giảm phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng ở các nước đang phát triển) và Tổ chức hợp tác phát triển Cộng hoà Liên bang Đức (GIZ) tài trợ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức “Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và các công cụ hỗ trợ xây dựng quy hoạch không gian tích hợp”. Cán bộ ECODE đã tham gia hội thảo này với muc tiêu học hỏi những bài học thực tiễn nhằm áp dụng cho Dự án EbA toàn cầu về nghiên cứu lồng ghép EbA vào hoạch định chính sách và các quy hoạch phát triển

 

Hội thảo bắt đầu với bài phát biểu khai mạc của (Ông) Vũ Quang Các, Vụ trưởng, Vụ quản lý Quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; (Ông) Nguyễn Văn Hà, Phó tổng cục trưởng, Tổng cục Lâm nghiệp; và (Bà) Kirsten Hegener, Phó giám đốc quốc gia, GIZ Việt Nam.

 

Buổi hội thảo tiếp diễn trên tinh thần giao lưu và học hỏi, đại diện các tổ chức trong và ngoài nước đã trình bày những bài học, kinh nghiệm, cơ sở lý thuyết trong việc lồng ghép EbA vào quá trình lập quy hoạch phát triển. Trong đó, ông Đinh Thanh Tâm, Phó vụ trưởng, Vụ Quy hoạch quản lý cũng đã có bài phát biểu về Luật Quy hoạch sửa đổi – Cơ hội đổi mới thể chế hướng tới quy hoạch không gian tích hợp, có xem xét lồng ghép BĐKH và dịch vụ hệ sinh thái trong công tác quy hoạch của Việt Nam.
Ở phần cuối chương trình, hội thảo dành thời gian để các đại biểu tham gia các hoạt động thảo luận nhóm về công cụ và phương pháp tiếp cận hỗ trợ lập quy hoạch không gian tích hợp, nhấn mạnh vào các vấn đề, khuyến nghị liên quan đến thể chế và khung chính sách.
Cuối cùng, đại diện các nhóm chia sẻ kết quả tổng kết sau khoảng thời gian thảo luận

Bài viết cùng chuyên mục

Ra mắt Mạng lưới đối tác khí nhà kính Việt Nam
Ngày 2/10 vừa qua, trong khuôn khổ hỗ trợ soạn thảo Luật Quy hoạch do chương trình UN-REDD Việt Nam (Chương trình hợp tác của Liên hợp quốc về giảm phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng ở các nước đang phát triển) và Tổ chức hợp tác […]
Xây dựng Khung hướng dẫn quản lý chung cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Ngày 2/10 vừa qua, trong khuôn khổ hỗ trợ soạn thảo Luật Quy hoạch do chương trình UN-REDD Việt Nam (Chương trình hợp tác của Liên hợp quốc về giảm phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng ở các nước đang phát triển) và Tổ chức hợp tác […]
NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TRONG THỰC HIỆN TĂNG TRƯỞNG XANH
Ngày 2/10 vừa qua, trong khuôn khổ hỗ trợ soạn thảo Luật Quy hoạch do chương trình UN-REDD Việt Nam (Chương trình hợp tác của Liên hợp quốc về giảm phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng ở các nước đang phát triển) và Tổ chức hợp tác […]
ĐÔ THỊ VEN BIỂN TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA THIÊN TAI, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Ngày 2/10 vừa qua, trong khuôn khổ hỗ trợ soạn thảo Luật Quy hoạch do chương trình UN-REDD Việt Nam (Chương trình hợp tác của Liên hợp quốc về giảm phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng ở các nước đang phát triển) và Tổ chức hợp tác […]
TẬP HUẤN THÍ ĐIỂM “TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CHO KHU VỰC ĐÔ THỊ/CẬN ĐÔ THỊ VEN BIỂN” TẠI THANH HÓA.
Ngày 2/10 vừa qua, trong khuôn khổ hỗ trợ soạn thảo Luật Quy hoạch do chương trình UN-REDD Việt Nam (Chương trình hợp tác của Liên hợp quốc về giảm phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng ở các nước đang phát triển) và Tổ chức hợp tác […]
XÂY DỰNG BỘ BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN VỀ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
Ngày 2/10 vừa qua, trong khuôn khổ hỗ trợ soạn thảo Luật Quy hoạch do chương trình UN-REDD Việt Nam (Chương trình hợp tác của Liên hợp quốc về giảm phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng ở các nước đang phát triển) và Tổ chức hợp tác […]

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI