Skip to content
anh-tap-the

Hội thảo khởi động: Dự án hỗ trợ triển khai các mục tiêu phát triển bền vững về môi trường tại Châu Á – Thái Bình Dương hợp phần Việt Nam.

Sáng ngày 06/12/2018 tại Hà Nội, Viện chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường phối hợp với ADB tổ chức hội thảo khởi động cho dự án “Hỗ trợ triển khai các mục tiêu phát triển bền vững về môi trường tại Châu Á – Thái Bình Dương”. Đây là dự án do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ.
Nhằm giới thiệu và tham vấn các bên liên quan về mục tiêu, phương pháp tiếp cận và kế hoạch triển khai dự án tại Việt Nam, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường phối hợp với ADB tổ chức hội thảo khởi động cho dự án hỗ trợ kỹ thuật vùng“Hỗ trợ triển khai các Mục tiêu phát triển bền vững về môi trường tại Châu Á – Thái Bình Dương”.
Dự án được thực hiện tại Việt Nam và Philippines trong thời gian từ năm 2018 đến năm 2019. Với mục tiêu tăng cường năng lực để triển khai các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) về môi trường, trong đó tập trung vào mục tiêu SDG12 – Đảm bảo các mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững, SDG14Bảo tồn và sử dụng bền vững các đại dương, biển và các nguồn tài nguyên biển và SDG15 Bảo vệ các hệ sinh thái, quản lý bền vững rừng, chống sa mạc hóa, ngăn suy thoái đất và mất đa dạng sinh học.
Tại hội thảo, bà Emma Marsden – chuyên gia Môi trường cao cấp Ngân hàng Phát triển Châu Á đã có bài trình bày về “Thúc đẩy các định hướng môi trường của các mục tiêu phát triển bền vững (SDG)” với nội dung chính về quá trình ADB triển khai hỗ trợ kỹ thuật khu vực, rà soát các cách tiếp cận, công cụ và phương pháp trong quá trình triển khai chính sách.
Ngoài ra, kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu phát triển bề vững Việt Nam đến năm 2030 của ngành Tài nguyên và Môi trường cũng được đề cập đến tại hội thảo. Đại biểu tham dự và các bên liên quan đã có phần thảo luận sôi nổi về Thách thức trong việc thực hiện các chỉ số môi trường quốc gia; Xác định các mục tiêu ưu tiên; Các chương trình và dự án liên quan nhằm thúc đẩy triển khai dự án trong thời gian tới… Chia thành các phiên thảo luận góp ý cho các chỉ tiêu cụ thể, góp ý cho việc tìm nguồn cơ sở dữ liệu và các phương pháp tính toán các chỉ tiêu đó.

Tác giả bài viết: ECODE

Bài viết cùng chuyên mục

Ra mắt Mạng lưới đối tác khí nhà kính Việt Nam
Sáng ngày 06/12/2018 tại Hà Nội, Viện chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường phối hợp với ADB tổ chức hội thảo khởi động cho dự án “Hỗ trợ triển khai các mục tiêu phát triển bền vững về môi trường tại Châu Á – Thái Bình Dương”. […]
Xây dựng Khung hướng dẫn quản lý chung cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Sáng ngày 06/12/2018 tại Hà Nội, Viện chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường phối hợp với ADB tổ chức hội thảo khởi động cho dự án “Hỗ trợ triển khai các mục tiêu phát triển bền vững về môi trường tại Châu Á – Thái Bình Dương”. […]
NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TRONG THỰC HIỆN TĂNG TRƯỞNG XANH
Sáng ngày 06/12/2018 tại Hà Nội, Viện chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường phối hợp với ADB tổ chức hội thảo khởi động cho dự án “Hỗ trợ triển khai các mục tiêu phát triển bền vững về môi trường tại Châu Á – Thái Bình Dương”. […]
ĐÔ THỊ VEN BIỂN TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA THIÊN TAI, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Sáng ngày 06/12/2018 tại Hà Nội, Viện chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường phối hợp với ADB tổ chức hội thảo khởi động cho dự án “Hỗ trợ triển khai các mục tiêu phát triển bền vững về môi trường tại Châu Á – Thái Bình Dương”. […]
TẬP HUẤN THÍ ĐIỂM “TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CHO KHU VỰC ĐÔ THỊ/CẬN ĐÔ THỊ VEN BIỂN” TẠI THANH HÓA.
Sáng ngày 06/12/2018 tại Hà Nội, Viện chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường phối hợp với ADB tổ chức hội thảo khởi động cho dự án “Hỗ trợ triển khai các mục tiêu phát triển bền vững về môi trường tại Châu Á – Thái Bình Dương”. […]
XÂY DỰNG BỘ BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN VỀ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
Sáng ngày 06/12/2018 tại Hà Nội, Viện chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường phối hợp với ADB tổ chức hội thảo khởi động cho dự án “Hỗ trợ triển khai các mục tiêu phát triển bền vững về môi trường tại Châu Á – Thái Bình Dương”. […]

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI