Skip to content
hoi-thao-long-ghep-nam-dinh-1

Hội thảo tham vấn “Chiến lược quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An giai đoạn 2017 – 2027”

Ngày 27/9/2018 vừa qua, Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) đã phối hợp cùng Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An và Phân viện Điều tra, Quy hoạch rừng Bắc Trung bộ tổ chức hội thảo tham vấn cho “Chiến lược quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An giai đoạn 2017 – 2027” và Đề án “Hành lang đa dạng sinh học kết nối các vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An” tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Ông Nguyễn Tiến Lâm – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó trưởng BQL Khu DTSQ thế giới miền Tây Nghệ An đã chủ trì hội thảo cùng với sự tham gia trao đổi, đóng góp ý kiến của của GS. Nguyễn Hoàng Trí – chủ tịch MAB Việt Nam và đại diện các Sở, Ban Ngành trong tỉnh, đại biểu của 9 huyện thuộc Khu DTSQ và lãnh đạo VQG Pù Mát, khu BTTN Pù Huống và khu BTTN Pù Hoạt.
Nhóm chuyên gia của ECODE gồm GS. TSKH Trương Quang Học, NCS. ThS Hoàng Hà và ThS Nguyễn Thế Cường đã xây dựng Chiến lược quản lý Khu DTSQ thế giới miền Tây Nghệ An và Quy chế hoạt động của Ban Quản lý khu sinh quyển với sự hỗ trợ, đóng góp tích cực của các thành viên của Ban Quản lý. Trong giai đoạn 2017 – 2027, Chiến lược bảo tồn và phát triển bền vững Khu DTSQ thế giới miền Tây Nghệ An đặt ra mục tiêu chung là: Quản lý bền vững Khu DTSQ thế giới miền Tây Nghệ An trên cơ sở nâng cao hiệu quả bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, ĐDSH, các giá trị văn hoá lịch sử, đồng thời, phát triển các ngành kinh tế sinh thái, các giá trị văn hóa truyền thống góp phần giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong mối quan hệ hợp tác với mạng lưới các khu DTSQTG trong nước và quốc tế, theo đó đóng góp vào sự nghiệp PTBV của tỉnh Nghệ An và đất nước.
Tại hội thảo, nhóm chuyên gia ECODE đã trình bày 2 bài Báo cáo dự thảo Chiến lược quản lý Quy chế hoạt động cũng như quá trình thực hiện nhiệm vụ này với cách tiếp cận và các phương pháp khoa học. Trước đó, từ tháng 5 đế tháng 8/2018, các cuộc khảo sát thực địa và tham vấn các sở, ban ngành, chính quyền, cơ quan chuyên môn và cộng đồng đã được nhóm chuyên gia thực hiện tại tỉnh Nghệ An và các vùng lõi, vùng đệm của Khu DTSQ. Cùng với bản thảo Đề án xây dựng “Hành lang đa dạng sinh học kết nối các vùng lõi của Khu DTSQ thế giới miền Tây Nghệ An, các báo cáo đã nhận được sự quan tâm và đóng góp ý kiến cởi mở, cụ thể, tâm huyết của các đại biểu tham dự. Dự kiến, bản thảo cuối cùng sẽ được hoàn thiện trong tháng 10 và trình UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt vào đầu tháng 11 năm 2018.
Một số hình ảnh tại Hội nghị:

   
   
   

Tác giả bài viết: ECODE

Bài viết cùng chuyên mục

ECODE TỔ CHỨC THỰC ĐỊA TẠI KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN THẾ GIỚI KIÊN GIANG
Ngày 27/9/2018 vừa qua, Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) đã phối hợp cùng Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An và Phân viện Điều tra, Quy hoạch rừng Bắc Trung bộ tổ chức hội thảo tham vấn cho “Chiến […]
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP NHÀ NƯỚC: CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN Ở VIỆT NAM: HIỆN TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG TRONG BỐI CẢNH MỚI”
Ngày 27/9/2018 vừa qua, Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) đã phối hợp cùng Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An và Phân viện Điều tra, Quy hoạch rừng Bắc Trung bộ tổ chức hội thảo tham vấn cho “Chiến […]
Xây dựng bộ bài giảng trực tuyến về công cụ đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.
Ngày 27/9/2018 vừa qua, Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) đã phối hợp cùng Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An và Phân viện Điều tra, Quy hoạch rừng Bắc Trung bộ tổ chức hội thảo tham vấn cho “Chiến […]
Tập huấn truyền thông bảo tồn loài hoang dã nguy cấp nâng cao năng lực của cán bộ quản lý và tuyên truyền các cơ quan bảo tồn
Ngày 27/9/2018 vừa qua, Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) đã phối hợp cùng Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An và Phân viện Điều tra, Quy hoạch rừng Bắc Trung bộ tổ chức hội thảo tham vấn cho “Chiến […]
Tham vấn ý kiến tỉnh Nam Định về bài giảng trực tuyến và tài liệu hướng dẫn lồng ghép theo nội dung của Thông tư số 10/2021/TT-BKHĐT
Ngày 27/9/2018 vừa qua, Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) đã phối hợp cùng Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An và Phân viện Điều tra, Quy hoạch rừng Bắc Trung bộ tổ chức hội thảo tham vấn cho “Chiến […]
ECODE tập huấn cho thanh niên về Giải pháp dựa vào thiên nhiên NbS
Ngày 27/9/2018 vừa qua, Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) đã phối hợp cùng Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An và Phân viện Điều tra, Quy hoạch rừng Bắc Trung bộ tổ chức hội thảo tham vấn cho “Chiến […]

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI