Skip to content
1_toan-canh-ht

Hội thảo tham vấn, góp ý “Báo cáo rà soát, đánh giá các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu” do tổ chức xã hội và GEF SGP hỗ trợ triển khai

Ngày 26/09/2018, tại nhà khách Quốc hội, Hà Nội, nhóm chuyên gia của ECODE đã có các báo cáo khoa học về kết quả ứng dụng bộ tiêu chí đánh giá các mô hình thích ứng và rà soát, đánh giá các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu do tổ chức xã hội và GEF SGP hỗ trợ triển khai tại Việt Nam. Đây là hoạt động trong khuôn khổ dự án “Tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội vào quá trình xây dựng Kế hoạch quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu” (dự án NAP-CORE3) do Quỹ Môi trường toàn cầu (GFF) – Chương trình tài trợ nhỏ tại Việt Nam (SGP) tài trợ.

Hội thảo là một hoạt động quan trọng trong tiến trình rà soát, đánh giá các mô hình thích ứng tại Việt Nam và ghi nhận vai trò, sự đóng góp hiệu quả của các tổ chức xã hội và GEF SGP trong kết quả thích ứng quốc gia.
Trong vai trò nhóm chuyên gia chịu trách nhiệm về các nội dung chuyên môn của dự án NAP-CORE3, nhóm chuyên gia của ECODE đã trình bày chi tiết báo cáo kết quả rà soát, đánh giá các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu do tổ chức xã hội và GEF SGP hỗ trợ thực hiện tại Việt Nam trong khoảng 10 trở lại đây. Báo cáo cũng nêu rõ quá trình nghiên cứu, xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá các mô hình thích ứng và kết quả thí điểm ứng dụng bộ tiêu chí này trong đánh giá tính thích ứng của các mô hình cũng như những hạn chế, khó khăn cần khắc phục. Báo cáo rà soát nhằm mục tiêu tổng hợp, rà soát và lựa chọn, đánh giá được các mô hình điển hình cho thích ứng với BĐKH do các tổ chức xã hội và GEF-SGP hỗ trợ thực hiện, theo đó kết quả cuối cùng được chia sẻ đầy đủ với cơ quan xây dựng Kế hoạch thích ứng Quốc gia (NAP); đồng thời các điển hình thành công, bài học kinh nghiệm về thích ứng sẽ được tài liệu hoá và phổ biến rộng rãi trong cả nước. Hội thảo này cũng nhằm tổng hợp các ý kiến, khuyến nghị chính sách của các tổ chức xã hội và tổ chức phi chính phủ liên quan đến ứng phó BĐKH và Phát triển bền vững cấp quốc gia và cấp địa phương. Tại hội thảo, một số tổ chức, đơn vị đã có báo cáo và chia sẻ các kinh nghiệm hay trong quá trình triển khai các mô hình thích ứng tại cộng đồng, điển hình như: Mô hình thí điểm EbA của GIZ – ứng dụng tiếp cận dựa vào hệ sinh thái trong thích ứng với BĐKH thông qua làm giàu rừng tự nhiên ở huyện Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh); Mô hình thích ứng dựa vào cộng đồng/ CBA thông qua nhóm giải pháp tổng hợp nông – lâm nghiệp góp phần quản lý, khai thác tài nguyên bền vững ở vùng đất dốc huyện Cẩm Thuỷ (Thanh Hoá); Mô hình Làng nông thuận thiên ở thôn Mỹ Lợi (Hà Tĩnh) của CCAFS; Mô hình nhà lưới trồng rau an toàn thích ứng BĐKH tại Hải Phòng,…
Trung tâm Phát triển Nông thôn bền vững (SRD) – đơn vị chủ trì thực hiện dự án đã nỗ lực huy động sự tham gia chất lượng của các tổ chức xã hội và phi chính phủ (ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành trong cả nước) cũng như đại diện một số cơ quan nhà nước có liên quan trực tiếp đến tiến trình xây dựng và thực hiện Kế hoạch thích ứng quốc gia (NAP), điển hình như Cục Biến đổi khí hậu – đơn vị chịu trách nhiệm đầu mối xây dựng NAP.
Một số hình ảnh Hội thảo:

Chuyên gia của ECODE trình bày về tiến trình nghiên cứu xây dựng và ứng dụng thí điểm bộ tiêu chí đánh giá mô hình thích ứng
Các đại biểu phát biểu, đóng góp ý kiến và kinh nghiệm triển khai các mô hình

 

Các đại biểu thảo luận và đưa ra các đề xuất, khuyến nghị về chính sách liên quan tới ứng phó BĐKH

Tác giả bài viết: ECODE

Bài viết cùng chuyên mục

Ra mắt Mạng lưới đối tác khí nhà kính Việt Nam
Ngày 26/09/2018, tại nhà khách Quốc hội, Hà Nội, nhóm chuyên gia của ECODE đã có các báo cáo khoa học về kết quả ứng dụng bộ tiêu chí đánh giá các mô hình thích ứng và rà soát, đánh giá các mô hình thích ứng với biến đổi khí […]
Xây dựng Khung hướng dẫn quản lý chung cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Ngày 26/09/2018, tại nhà khách Quốc hội, Hà Nội, nhóm chuyên gia của ECODE đã có các báo cáo khoa học về kết quả ứng dụng bộ tiêu chí đánh giá các mô hình thích ứng và rà soát, đánh giá các mô hình thích ứng với biến đổi khí […]
NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TRONG THỰC HIỆN TĂNG TRƯỞNG XANH
Ngày 26/09/2018, tại nhà khách Quốc hội, Hà Nội, nhóm chuyên gia của ECODE đã có các báo cáo khoa học về kết quả ứng dụng bộ tiêu chí đánh giá các mô hình thích ứng và rà soát, đánh giá các mô hình thích ứng với biến đổi khí […]
ĐÔ THỊ VEN BIỂN TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA THIÊN TAI, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Ngày 26/09/2018, tại nhà khách Quốc hội, Hà Nội, nhóm chuyên gia của ECODE đã có các báo cáo khoa học về kết quả ứng dụng bộ tiêu chí đánh giá các mô hình thích ứng và rà soát, đánh giá các mô hình thích ứng với biến đổi khí […]
TẬP HUẤN THÍ ĐIỂM “TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CHO KHU VỰC ĐÔ THỊ/CẬN ĐÔ THỊ VEN BIỂN” TẠI THANH HÓA.
Ngày 26/09/2018, tại nhà khách Quốc hội, Hà Nội, nhóm chuyên gia của ECODE đã có các báo cáo khoa học về kết quả ứng dụng bộ tiêu chí đánh giá các mô hình thích ứng và rà soát, đánh giá các mô hình thích ứng với biến đổi khí […]
XÂY DỰNG BỘ BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN VỀ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
Ngày 26/09/2018, tại nhà khách Quốc hội, Hà Nội, nhóm chuyên gia của ECODE đã có các báo cáo khoa học về kết quả ứng dụng bộ tiêu chí đánh giá các mô hình thích ứng và rà soát, đánh giá các mô hình thích ứng với biến đổi khí […]

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI