Skip to content
2020-09-06

Lồng ghép thông tin rủi ro vào lập kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và truyền thông tại địa phương

Đây là những nội dung quan trọng trong khoá tập huấn về “Đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” tổ chức tại Nam Định của Hợp phần 3 thuộc dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với tác động của BĐKH cho các cộng đồng dễ bị tổn thương vùng ven biển Việt Nam” (dự án GCF-UNDP).
Ngay trong những ngày đầu tháng 9/2020 – từ ngày 3–5 tháng 9 năm 2020, khoá tập huấn 3 ngày đã được tổ chức cho hơn 40 cán bộ, lãnh đạo đại diện cho 22 xã của 3 huyện ven biển (Nghĩa Hưng, Hải Hậu và Giao Thuỷ) và một số cơ quan cấp Sở của tỉnh Nam Định – 1 trong 7 tỉnh dự án GCF. 

Đây là hoạt động tiếp theo của năm 2020 nằm trong chuỗi các khoá tập huấn của hợp phần 3 dự án GCF: “Quản lý thông tin về BĐKH và khả năng chống chịu”. Hoạt động này nhằm phục vụ cho nhiệm vụ đánh giá rủi ro thiên tai, BĐKH theo tiếp cận dựa vào cộng đồng, tăng cường năng lực ứng phó thiên tai, BĐKH cho các bên liên quan tại địa phương và hỗ trợ lập kế hoạch có lồng ghép rủi ro khí hậu. Nhóm chuyên gia ECODE phụ trách tập huấn các nội dung trọng tâm tập trung vào Risk Pack, bao gồm: Giới thiệu các thông tin rủi ro nói chung và của tỉnh Nam Định, hướng dẫn lồng ghép thông tin rủi ro vào lập kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Phát triển nội dung, phương pháp cho truyền thông cộng đồng trong điều kiện địa phương. Theo dự tính trong kịch bản Biến đổi khí hậu và Nước biển dâng của Việt Nam (2016), vào cuối thế kỷ 21, nếu mực nước biển dâng 100cm thì trung bình trên toàn tỉnh Nam Định có tới 58% diện tích có nguy cơ ngập trong đó lần lượt với 3 huyện ven biển Nghĩa Hưng, Hải Hậu và Giao Thuỷ và 81.61 %, 67.34 % và 64.06%.
Cho đến nay, đã có 4/22 xã dự án khu vực ven biển và cận ven biển ở Nam Định hoàn thành tập huấn và đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. Nhóm chuyên gia về BĐKH và lồng ghép, truyền thông của ECODE tiếp tục đồng hành cùng dự án trong các hoạt động tập huấn và tăng cường năng lực tiếp theo trong năm 2020 và 2021. Dự kiến sẽ có 117 xã ven biển và cận ven biển thuộc 7 tỉnh dự án sẽ thực hiện tập huấn và đánh giá rủi ro ngay trong năm 2020.


Lớp tập huấn về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng
 

Lãnh đạo dự án GCF cấp trung ương (UNDP) và cấp tỉnh (Nam Định) và giảng viên về BĐKH tại lớp tập huấn

Tác giả bài viết: Hoang Ha ECODE

Bài viết cùng chuyên mục

Ra mắt Mạng lưới đối tác khí nhà kính Việt Nam
Đây là những nội dung quan trọng trong khoá tập huấn về “Đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” tổ chức tại Nam Định của Hợp phần 3 thuộc dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với tác động của BĐKH cho các cộng đồng dễ […]
Xây dựng Khung hướng dẫn quản lý chung cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Đây là những nội dung quan trọng trong khoá tập huấn về “Đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” tổ chức tại Nam Định của Hợp phần 3 thuộc dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với tác động của BĐKH cho các cộng đồng dễ […]
NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TRONG THỰC HIỆN TĂNG TRƯỞNG XANH
Đây là những nội dung quan trọng trong khoá tập huấn về “Đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” tổ chức tại Nam Định của Hợp phần 3 thuộc dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với tác động của BĐKH cho các cộng đồng dễ […]
ĐÔ THỊ VEN BIỂN TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA THIÊN TAI, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Đây là những nội dung quan trọng trong khoá tập huấn về “Đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” tổ chức tại Nam Định của Hợp phần 3 thuộc dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với tác động của BĐKH cho các cộng đồng dễ […]
TẬP HUẤN THÍ ĐIỂM “TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CHO KHU VỰC ĐÔ THỊ/CẬN ĐÔ THỊ VEN BIỂN” TẠI THANH HÓA.
Đây là những nội dung quan trọng trong khoá tập huấn về “Đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” tổ chức tại Nam Định của Hợp phần 3 thuộc dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với tác động của BĐKH cho các cộng đồng dễ […]
XÂY DỰNG BỘ BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN VỀ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
Đây là những nội dung quan trọng trong khoá tập huấn về “Đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” tổ chức tại Nam Định của Hợp phần 3 thuộc dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với tác động của BĐKH cho các cộng đồng dễ […]

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI