Skip to content
nc-bdkh-tai-dbscl-1

Nghiên cứu thực trạng ảnh hưởng của BĐKH đến người dân nông thôn vùng ĐB sông Cửu Long

Cán bộ nghiên cứu của ECODE tham gia nhóm nghiên cứu việc thực hiện khảo sát Baseline về tính dễ bị tổn thương, rủi ro, năng lực và nhu cầu của cộng đồng cũng như vai trò của các sư trụ trì phật giáo trong việc chuẩn bị và ứng phó với thiên tai, BĐKH ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long”.

 

Nghiên cứu cũng bao gồm hoạt động “Nghiên cứu thực trạng ảnh hưởng của BĐKH đến người dân nông thôn vùng ĐB sông Cửu Long“ với ba địa điểm thực địa thuộc ba tỉnh gồm Sóc Trăng, Trà Vinh và An Giang. Mục đích nhằm đánh giá những tác động, ảnh hưởng của BĐKH đến môi trường sống và sinh kế của người dân, từ đó đưa ra những giải pháp thích ứng, hỗ trợ phù hợp.
Nghiên cứu này thuộc khuôn khổ dự án “Xây dựng năng lực cho cộng đồng nhằm ứng phó với thiên tai tại đồng bằng Sông Cửu Long”, thực hiện trong hai năm 2017-2018 với tài trợ của Tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới (BftW) và ActionAid Việt Nam.
Một số hình ảnh hoạt động:

 

Bài viết cùng chuyên mục

Ra mắt Mạng lưới đối tác khí nhà kính Việt Nam
Cán bộ nghiên cứu của ECODE tham gia nhóm nghiên cứu việc thực hiện khảo sát Baseline về tính dễ bị tổn thương, rủi ro, năng lực và nhu cầu của cộng đồng cũng như vai trò của các sư trụ trì phật giáo trong việc chuẩn bị và ứng […]
Xây dựng Khung hướng dẫn quản lý chung cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Cán bộ nghiên cứu của ECODE tham gia nhóm nghiên cứu việc thực hiện khảo sát Baseline về tính dễ bị tổn thương, rủi ro, năng lực và nhu cầu của cộng đồng cũng như vai trò của các sư trụ trì phật giáo trong việc chuẩn bị và ứng […]
NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TRONG THỰC HIỆN TĂNG TRƯỞNG XANH
Cán bộ nghiên cứu của ECODE tham gia nhóm nghiên cứu việc thực hiện khảo sát Baseline về tính dễ bị tổn thương, rủi ro, năng lực và nhu cầu của cộng đồng cũng như vai trò của các sư trụ trì phật giáo trong việc chuẩn bị và ứng […]
ĐÔ THỊ VEN BIỂN TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA THIÊN TAI, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Cán bộ nghiên cứu của ECODE tham gia nhóm nghiên cứu việc thực hiện khảo sát Baseline về tính dễ bị tổn thương, rủi ro, năng lực và nhu cầu của cộng đồng cũng như vai trò của các sư trụ trì phật giáo trong việc chuẩn bị và ứng […]
TẬP HUẤN THÍ ĐIỂM “TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CHO KHU VỰC ĐÔ THỊ/CẬN ĐÔ THỊ VEN BIỂN” TẠI THANH HÓA.
Cán bộ nghiên cứu của ECODE tham gia nhóm nghiên cứu việc thực hiện khảo sát Baseline về tính dễ bị tổn thương, rủi ro, năng lực và nhu cầu của cộng đồng cũng như vai trò của các sư trụ trì phật giáo trong việc chuẩn bị và ứng […]
XÂY DỰNG BỘ BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN VỀ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
Cán bộ nghiên cứu của ECODE tham gia nhóm nghiên cứu việc thực hiện khảo sát Baseline về tính dễ bị tổn thương, rủi ro, năng lực và nhu cầu của cộng đồng cũng như vai trò của các sư trụ trì phật giáo trong việc chuẩn bị và ứng […]

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI