Skip to content
2611.3_1-300x200

Tập huấn “Nâng cao năng lực cho các tổ công tác cấp huyện, xã trong xây dựng đề xuất xin đầu tư phát triển sản xuất địa phương”

Trong tháng 11/2021, Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh Thái (ECODE) phối hợp cùng ban quản lý dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu ven biển tỉnh Nghệ An (FMCR) đã tổ chức chương trình tập huấn nâng cao năng lực trong vấn đề xây dựng các đề xuất đầu tư, phát triển sản xuất cho địa phương.

Chương trình tập huấn “Nâng cao năng lực cho Tổ công tác huyện, xã trong xây dựng đề xuất đầu tư phát triển sản xuất địa phương” được tổ chức tại các huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu và Nghi Lộc với sự tham gia của đại diện các mô hình đề xuất sinh kế, thành viên các tổ công tác huyện, xã trong 6 huyện, thị xã dự án FMCR.

Tại các buổi tập huấn, đại biểu tham gia đã được cung cấp  đầy đủ thông tin về mục tiêu và lợi ích của dự án FMCR trong đó có các Hợp phần 2, 3 đặc biệt là Hợp phần 3: Tạo lợi ích từ rừng ven biển; Cung cấp và tăng cường kiến thức, nhận thức, kĩ năng, phương pháp của các Tổ công tác cấp xã, huyện về xây dựng Thư quan tâm (TQT), viết các đề xuất xin đầu tư, tài trợ từ dự án FMCR và các nguồn vốn hỗ trợ phát triển; Thúc đẩy đề xuất các ý tưởng từ cộng đồng xin đầu tư cho các hoạt động sản xuất; các Tổ công tác (TCT) chủ động trong xây dựng TQT, viết các đề xuất xin đầu tư. Bên cạnh đó, đại biểu còn được thực hành phương pháp xây dựng bản tin và truyền thông cấp xã và nâng cao nhận thức về vấn đề Giới và vai trò của phụ nữ trong xây dựng và triển khai các gói đầu tư sinh kế, công nghệ và cơ sở hạ tầng.


Hình ảnh tập huấn tại Diễn Châu và Quỳnh Lưu


Hình ảnh tập huấn tại Nghi Lộc

Kết hợp cùng chương trình tập huấn, trung tâm ECODE cùng với ban quản lý dự án FMCR đã thực hiện khảo sát một số mô hình, đề xuất sinh kế tại 6 huyện, thị xã dự án. Trên cơ sở tham vấn, đánh giá hiện trạng khu vực sản xuất và phỏng vấn nhu cầu, đề xuất của nhóm cộng đồng, nhóm chuyên gia đã đánh giá tính khả thi của các ý tưởng đề xuất, tham vấn nhu cầu thông tin, truyền thông trong cộng đồng.


Hoạt động khảo sát mô hình sinh kế (Hàng trên từ trái sang phải: Giun Quế tại Nghi Văn – Nghi Lộc; Chuyển vườn tạp thành vườn cây ăn quả – Nghi Yên – Nghi Lộc. Hàng dưới từ trái sang phải: tơ tằm tại Diễn Kim – Diễn Châu; nuôi cá vược Diễn Vạn – Diễn Châu)


Khảo sát mô hình làm Siro Sim – Tiến Thủy – Quỳnh Lưu và ủ nước mắm – Quỳnh Nghĩa – Quỳnh Lưu (từ trái sang)

Kết quả khảo sát phục vụ cho việc xác định danh sách thư bày tỏ quan tâm và xây dựng đề xuất xin các gói đầu tư. Bên cạnh đó, trong quá trình khảo sát trung tâm ECODE cũng đã thu thập một số ảnh, video về các mô hình sinh kế nhằm mục đích tuyên truyền cho dự án FMCR.

Bài viết cùng chuyên mục

Ra mắt Mạng lưới đối tác khí nhà kính Việt Nam
Trong tháng 11/2021, Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh Thái (ECODE) phối hợp cùng ban quản lý dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu ven biển tỉnh Nghệ An (FMCR) đã tổ chức chương trình tập huấn nâng cao năng lực trong […]
Xây dựng Khung hướng dẫn quản lý chung cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Trong tháng 11/2021, Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh Thái (ECODE) phối hợp cùng ban quản lý dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu ven biển tỉnh Nghệ An (FMCR) đã tổ chức chương trình tập huấn nâng cao năng lực trong […]
NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TRONG THỰC HIỆN TĂNG TRƯỞNG XANH
Trong tháng 11/2021, Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh Thái (ECODE) phối hợp cùng ban quản lý dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu ven biển tỉnh Nghệ An (FMCR) đã tổ chức chương trình tập huấn nâng cao năng lực trong […]
ĐÔ THỊ VEN BIỂN TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA THIÊN TAI, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Trong tháng 11/2021, Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh Thái (ECODE) phối hợp cùng ban quản lý dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu ven biển tỉnh Nghệ An (FMCR) đã tổ chức chương trình tập huấn nâng cao năng lực trong […]
TẬP HUẤN THÍ ĐIỂM “TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CHO KHU VỰC ĐÔ THỊ/CẬN ĐÔ THỊ VEN BIỂN” TẠI THANH HÓA.
Trong tháng 11/2021, Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh Thái (ECODE) phối hợp cùng ban quản lý dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu ven biển tỉnh Nghệ An (FMCR) đã tổ chức chương trình tập huấn nâng cao năng lực trong […]
XÂY DỰNG BỘ BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN VỀ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
Trong tháng 11/2021, Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh Thái (ECODE) phối hợp cùng ban quản lý dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu ven biển tỉnh Nghệ An (FMCR) đã tổ chức chương trình tập huấn nâng cao năng lực trong […]

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI