Skip to content
bà đăng 1

XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CHO KHU VỰC ĐÔ THỊ/CẬN ĐÔ THỊ VEN BIỂN Ở VIỆT NAM

Trong khuôn khổ nhiệm vụ “Xây dựng hướng dẫn đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho khu vực đô thị/cận đô thị ven biển ở Việt Nam” (CBDRA) thuộc dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương vùng ven biển Việt Nam”, ngày 27/12/2022 tại Hà Nội, Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) đã tiến hành tổ chức họp tham vấn ý kiến của các bên liên quan, bao gồm các đơn vị thuộc Tổng cục Phòng, chống Thiên tai, chuyên gia UNDP, các nhóm kỹ thuật cấp xã/phường với mong muốn nhận được những phản hồi chuyên sâu về kỹ thuật và chuyên môn nhằm hoàn thiện Dự thảo Tài liệu hướng dẫn.

Mở đầu cuộc họp, nhóm tư vấn đã trình bày về tiến độ thực hiện nhiệm vụ và nội dung xây dựng trong Dự thảo tài liệu hướng dẫn, nêu bật những điểm khác biệt trong đánh giá RRTT-DVCĐ cho khu vực đô thị/cận đô thị so với khu vực nông thôn. Qua đó, nhóm tư vấn tham vấn ý kiến của BQLDA, chuyên gia và các bên liên quan.

Trong cuộc họp, các đại biểu tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến chuyên sâu về những khó khăn, thuận lợi khi thực hiện công cụ đánh giá RRTT-DVCĐ ở khu vực đô thị/cận đô thị. Tổng cục Phòng, chống Thiên tai cũng đánh giá cao sự nỗ lực của nhóm tư vấn trong việc xây dựng Dự thảo tài liệu hướng dẫn cho một khu vực có nhiều điểm khác biệt so với khu vực nông thôn, đây được xem là điểm nổi bật của Dự thảo. Bên cạnh đó, nhóm tư vấn cũng nhận được một ý kiến góp ý về việc xác định phạm vi, đối tượng của tài liệu và bổ sung các thuật ngữ/khái niệm liên quan đến phạm vi nghiên cứu.

Tiếp thu những ý kiến góp ý từ các đại biểu tham dự cuộc họp tham vấn, nhóm tư vấn sẽ tiếp tục xây dựng và phát triển tài liệu sau khi thực hiện thí điểm tập huấn Dự thảo tại địa phương. Được biết, sau khi chỉnh sửa bản Dự thảo Tài liệu hướng dẫn, năm 2023 với sự hỗ trợ của Tổng cục Phòng, chống thiên tai và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đơn vị thực hiện sẽ tiến hành thí điểm tập huấn Tài liệu tại 02 tỉnh Thanh Hoá và Nam Định nhằm rút kinh nghiệm từ thực tiễn và hoàn thiện Dự thảo đáp ứng nhu cầu thực tế và đạt tính ứng dụng cho khu vực đô thị/cận đô thị ở Việt Nam.

Một số hình ảnh về cuộc họp và xây dựng Dự thảo Tài liệu hướng dẫn:

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Ra mắt Mạng lưới đối tác khí nhà kính Việt Nam
Trong khuôn khổ nhiệm vụ “Xây dựng hướng dẫn đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho khu vực đô thị/cận đô thị ven biển ở Việt Nam” (CBDRA) thuộc dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu […]
Xây dựng Khung hướng dẫn quản lý chung cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Trong khuôn khổ nhiệm vụ “Xây dựng hướng dẫn đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho khu vực đô thị/cận đô thị ven biển ở Việt Nam” (CBDRA) thuộc dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu […]
NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TRONG THỰC HIỆN TĂNG TRƯỞNG XANH
Trong khuôn khổ nhiệm vụ “Xây dựng hướng dẫn đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho khu vực đô thị/cận đô thị ven biển ở Việt Nam” (CBDRA) thuộc dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu […]
ĐÔ THỊ VEN BIỂN TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA THIÊN TAI, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Trong khuôn khổ nhiệm vụ “Xây dựng hướng dẫn đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho khu vực đô thị/cận đô thị ven biển ở Việt Nam” (CBDRA) thuộc dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu […]
TẬP HUẤN THÍ ĐIỂM “TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CHO KHU VỰC ĐÔ THỊ/CẬN ĐÔ THỊ VEN BIỂN” TẠI THANH HÓA.
Trong khuôn khổ nhiệm vụ “Xây dựng hướng dẫn đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho khu vực đô thị/cận đô thị ven biển ở Việt Nam” (CBDRA) thuộc dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu […]
XÂY DỰNG BỘ BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN VỀ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
Trong khuôn khổ nhiệm vụ “Xây dựng hướng dẫn đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho khu vực đô thị/cận đô thị ven biển ở Việt Nam” (CBDRA) thuộc dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu […]

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI