Skip to content
tap-huan-cao-bang_website-1

Thử nghiệm Khoá tập huấn tổng hợp: Nâng cao nhận thức và năng lực về Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu cho địa phương

Trong thời gian gần đây, trên thế giới cũng như ở Việt Nam có rất nhiều thay đổi lớn liên quan tới các chiến lược phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) và phát triển kinh tế xanh. Trong năm 2015, Việt Nam đã tham gia các Hiệp định toàn cầu của Liên Hiệp Quốc: Khung Hành động Sendai về giảm thiểu rủi ro thiên tai, Chương trình Hành động Addis Ababa, Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững, Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu; và một số Hiệp định khu vực: Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) vvà Cộng đồng kinh tế ASEAN…
Việt Nam cũng đã ban hành một loạt các chiến lược và Kế hoạch hành động thực hiện như: Chiến lược Quốc gia về BĐKH (2011); Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (2012); Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn  2011 – 2020 (2012); Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2050 (2012); Nghị quyết số 24-NQ/TW năm 2013 của Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 7 Khoá XI về Chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường…
Trong bối cảnh đó, Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) đưa ra sáng kiến tổ chức các khoá tập huấn tổng hợp cho các địa phương (đặc biệt ở cấp tỉnh và huyện) với nội dung là các chủ đề được lồng ghép:
–         Phát triển bền vững – Chiến lược phát triển của thế kỷ 21
–         Biến đổi khí hậu – Thách thức lớn nhất cho Phát triển bền vững
–         Kinh tế/ Tăng trưởng xanh – Con đường phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu, và
–         Ứng phó với Biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng.
Sáng kiến này đã được Liên hiệp các Hội Khoa học – Kĩ thuật và Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh Cao Bằng hưởng ứng và tạo điều kiện thuận lợi nhất để tổ chức tại tỉnh cho các đối tượng gồm: đại diện tỉnh uỷ, đại diện UBND tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh và các huyện. Khoá tập huấn được địa phương đánh giá cao về chất lượng và thực sự hữu ích cho địa phương để “thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững kinh tế – xã hội theo hướng tăng trưởng xanh” (Xem bài viết tại: http://www.vacne.org.vn/nang-cao-nhan-thuc-va-nang-luc-phat-trien-ben-vung-trong-boi-canh-bien-doi-khi-hau-o-cao-bang/215159.html).
Qua cuộc hội thảo – tập huấn tại Cao Bằng thấy rằng, ý tưởng tổ chức các khoá tập huấn với chủ đề tích hợp như trên có tính khả thi cao và có thể thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp để nhân rộng ra các tỉnh, thành khác.

 

 
 

Bài viết cùng chuyên mục

Ra mắt Mạng lưới đối tác khí nhà kính Việt Nam
Trong thời gian gần đây, trên thế giới cũng như ở Việt Nam có rất nhiều thay đổi lớn liên quan tới các chiến lược phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) và phát triển kinh tế xanh. Trong năm 2015, Việt Nam đã tham […]
Xây dựng Khung hướng dẫn quản lý chung cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Trong thời gian gần đây, trên thế giới cũng như ở Việt Nam có rất nhiều thay đổi lớn liên quan tới các chiến lược phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) và phát triển kinh tế xanh. Trong năm 2015, Việt Nam đã tham […]
NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TRONG THỰC HIỆN TĂNG TRƯỞNG XANH
Trong thời gian gần đây, trên thế giới cũng như ở Việt Nam có rất nhiều thay đổi lớn liên quan tới các chiến lược phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) và phát triển kinh tế xanh. Trong năm 2015, Việt Nam đã tham […]
ĐÔ THỊ VEN BIỂN TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA THIÊN TAI, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Trong thời gian gần đây, trên thế giới cũng như ở Việt Nam có rất nhiều thay đổi lớn liên quan tới các chiến lược phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) và phát triển kinh tế xanh. Trong năm 2015, Việt Nam đã tham […]
TẬP HUẤN THÍ ĐIỂM “TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CHO KHU VỰC ĐÔ THỊ/CẬN ĐÔ THỊ VEN BIỂN” TẠI THANH HÓA.
Trong thời gian gần đây, trên thế giới cũng như ở Việt Nam có rất nhiều thay đổi lớn liên quan tới các chiến lược phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) và phát triển kinh tế xanh. Trong năm 2015, Việt Nam đã tham […]
XÂY DỰNG BỘ BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN VỀ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
Trong thời gian gần đây, trên thế giới cũng như ở Việt Nam có rất nhiều thay đổi lớn liên quan tới các chiến lược phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) và phát triển kinh tế xanh. Trong năm 2015, Việt Nam đã tham […]

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI