Skip to content
image009

Tọa đàm “Các tổ chức xã hội ở Việt Nam hướng đến kế hoạch quốc gia về thích ứng với Biến đổi khí hậu”

Ngày 24/05/2019, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) phối hợp với Mạng lưới các Tổ chức Phi chính phủ Việt Nam và Biến đổi khí hậu (VNGO&CC) tổ chức buổi tọa đàm “Các tổ chức xã hội ở Việt Nam hướng đến kế hoạch quốc gia về thích ứng với Biến đổi khí hậu”
Hoạt động này thuộc khuôn khổ Dự án ‘‘Tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội vào quá trình xây dựng Kế hoạch quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu’’ với tài trợ từ Chương trình tài trợ các dự án nhỏ Quỹ môi trường toàn cầu (UNDP/GEF SGP) và do SRD phối hợp với Mạng lưới các Tổ chức PCP Việt Nam và Biến đổi khí hậu (VNGO&CC) và Nhóm làm việc về biến đổi khí hậu (CCWG) triển khai từ tháng 4/2018, với mục tiêu: i) Cập nhật về tiến trình xây dựng NAP, NAP AG và về sự tham gia của các bên liên quan, các tổ chức xã hội vào tiến trình này; ii) Chia sẻ/trao đổi những kết quả của VNGO&CC và CCWG trong tiến trình hướng tới việc xây dựng và triển khai NAP; NAP AG. Tọa đàm có sự tham gia của các đại biểu đến từ Cục Biến đổi khí hậu (Bộ TN&MT), Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ NN&PTNT).
Tham dự tọa đàm, đại diện lãnh đạo từ Cục BĐKH, Bộ TN&MT, Bộ Nông nghiệp và các cơ quan liên quan đã có các bài trình bày và trao đổi, thảo luận về vai trò, sự đóng góp của các tổ chức xã hội tại Việt Nam cho Kế hoạch thích ứng quốc gia cũng giải pháp để tăng cường hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa các TCXH với các bộ ngành, cơ quan chính phủ, đặc biệt là với Cục BĐKH, Bộ TN&MT – đơn vị chiu trách nhiệm chính về xây dựng NAP.
Ông Vũ Hải Đăng đến từ Cục BĐKH có bài trình bày về Quá trình xây dựng Kế hoạch quốc gia về thích ứng với BĐKH giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2050 và một số kết quả đạt được cho đến nay. Bên cạnh đó là các bài trình bày về xây dựng Kế hoạch thích ứng của ngành NN&PTNT của Vụ hợp tác quốc tế, Bộ NN&PTNT, hoạt động hỗ trợ ứng phó với BĐKH của Mạng lưới VNGO&CC và nhóm CCWG với những kết quả chính thu được như xây dựng được các tài liệu tập huấn, truyền thông về BĐKH, đào tạo chuyên gia trong lĩnh vực hỗ trợ ứng phó với BĐKH, phát triển các sáng kiến truyền thông…
Buổi tọa đàm cũng đã làm rõ các thông tin về mong muốn của Cục BĐKH, Bộ TN&MT và Bộ NN&PTNT về sự tham gia của các tổ chức xã hội trong tiến trình xây dựng và triển khai NAP, NAP-AG; Định hướng tham gia của VNGO&CC, CCWG trong tiến trình xây dựng và triển khai NAP; Định hướng của UNDP/ GEF SGP, các tổ chức quốc tế về việc hỗ trợ các tổ chức xã hội tham gia vào tiến trình xây dựng và triển khai NAP, NAP-AG. Dự kiến, Kế hoạch thích ứng quốc gia của Việt Nam sẽ được hoàn thiện và báo cáo tại COP 25 tại Chile.
Một số hình ảnh tại buổi Tọa đàm (Nguồn ảnh: Báo Bảo vệ rừng và Môi trường)
:

https://baovemoitruong.org.vn/wp-content/uploads/2019/05/190524_td4.jpg
 
https://baovemoitruong.org.vn/wp-content/uploads/2019/05/190524_td3.jpg
Ông Vũ Thế Thường, cán bộ Trung tâm SRD trình bày những kinh nghiệm của Mạng lưới VNGO&CC trong hoạt động hỗ trợ ứng phó với BĐKH.
https://baovemoitruong.org.vn/wp-content/uploads/2019/05/190524_td.jpg
Ông Nguyễn Tuấn Quang, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu phát biểu tại Tọa đàm
https://baovemoitruong.org.vn/wp-content/uploads/2019/05/190524_td1.jpg
Các đại biểu tham dự đặt câu hỏi cho buổi tọa đàm

Tác giả bài viết: ECODE

Bài viết cùng chuyên mục

Ra mắt Mạng lưới đối tác khí nhà kính Việt Nam
Ngày 24/05/2019, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) phối hợp với Mạng lưới các Tổ chức Phi chính phủ Việt Nam và Biến đổi khí hậu (VNGO&CC) tổ chức buổi tọa đàm “Các tổ chức xã hội ở Việt Nam hướng đến kế hoạch quốc gia về […]
Xây dựng Khung hướng dẫn quản lý chung cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Ngày 24/05/2019, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) phối hợp với Mạng lưới các Tổ chức Phi chính phủ Việt Nam và Biến đổi khí hậu (VNGO&CC) tổ chức buổi tọa đàm “Các tổ chức xã hội ở Việt Nam hướng đến kế hoạch quốc gia về […]
NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TRONG THỰC HIỆN TĂNG TRƯỞNG XANH
Ngày 24/05/2019, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) phối hợp với Mạng lưới các Tổ chức Phi chính phủ Việt Nam và Biến đổi khí hậu (VNGO&CC) tổ chức buổi tọa đàm “Các tổ chức xã hội ở Việt Nam hướng đến kế hoạch quốc gia về […]
ĐÔ THỊ VEN BIỂN TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA THIÊN TAI, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Ngày 24/05/2019, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) phối hợp với Mạng lưới các Tổ chức Phi chính phủ Việt Nam và Biến đổi khí hậu (VNGO&CC) tổ chức buổi tọa đàm “Các tổ chức xã hội ở Việt Nam hướng đến kế hoạch quốc gia về […]
TẬP HUẤN THÍ ĐIỂM “TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CHO KHU VỰC ĐÔ THỊ/CẬN ĐÔ THỊ VEN BIỂN” TẠI THANH HÓA.
Ngày 24/05/2019, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) phối hợp với Mạng lưới các Tổ chức Phi chính phủ Việt Nam và Biến đổi khí hậu (VNGO&CC) tổ chức buổi tọa đàm “Các tổ chức xã hội ở Việt Nam hướng đến kế hoạch quốc gia về […]
XÂY DỰNG BỘ BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN VỀ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
Ngày 24/05/2019, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) phối hợp với Mạng lưới các Tổ chức Phi chính phủ Việt Nam và Biến đổi khí hậu (VNGO&CC) tổ chức buổi tọa đàm “Các tổ chức xã hội ở Việt Nam hướng đến kế hoạch quốc gia về […]

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI