Skip to content
28122016_toancanhdoingo

Tổng kết 03 năm xây dựng mô hình “Truyền thông về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn”

​​​​Ngày 28/12, tại Bắc Giang, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả 03 năm triển khai mô hình “Truyền thông về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn”

 
Tham dự và chủ trì có ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục môi trường. Hội nghị còn có sự tham dự của ông Vũ Văn Tưởng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang; ông Nguyễn Hoàng Sâm, Phó Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh Bắc Giang; ông Giáp Văn Ơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Nam và một số đại biểu của trung ương và địa phương.

Dự án truyền thông về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn nhằm tăng cường vai trò quản lý nhà nước về chất thải rắn nói chung và chất thải rắn sinh hoạt nói riêng ở khu vực nông nghiệp, nông thôn, góp phần phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường bởi chất thải rắn đang ngày một gia tăng ở khu vực nông thôn và đẩy mạnh chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Từ thành công của mô hình sẽ tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm, tuyên truyền và nhân rộng tới các địa phương khác.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường ghi nhận, đánh giá cao kết quả đã đạt được của dự án xây dựng mô hình truyền thông về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trong 03 năm qua (thí điểm tại thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang).

Nhận thức của cán bộ và nhân dân địa phương về bảo vệ môi trường nói chung và thu gom, phân loại, xử lý chất thải rắn nói riêng đã được nâng lên rõ rệt; chất lượng môi trường được cải thiện, đã xóa bỏ được tình trạng xả rác bừa bãi ra nơi công cộng; giải tỏa được tất cả các tụ điểm rác tồn đọng trước đây, đã hình thành các phong trào quần chúng tham gia bảo vệ môi trường; bước đầu hình thành thói quen thu gom, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn ở các hộ gia đình, cơ quan, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ.

Cũng tại Hội nghị, Lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang, UBND huyện Lục Nam, Lãnh đạo thị trấn Đồi Ngô cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ nhiệt tình của Tổng cục Môi trường, giúp địa phương hoàn chỉnh mô hình truyền thông về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, tạo tiền đề để địa phương đẩy mạnh hơn nữa hoạt động bảo vệ môi trường nói chung và quản lý chất thải rắn sinh hoạt nói riêng.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu và kiểm tra thực tế tại các hộ gia đình, chủ nguồn thải, khu xử lý chất thải rắn tập trung của thị trấn, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức đã đề nghị đia phương tiếp nhận thành quả của dự án, tiếp tục duy trì và phát triển các hoạt động của dự án; tổ chức tuyên truyền và nhân rộng mô hình; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh; đầu tư để nâng cấp mô hình đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội bền vững của địa phương.

Một số hình ảnh Hội nghị:

 

Ông Nguyễn Văn Phấn, Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường
 

Các đại biểu đi thực tế mô hình thí điểm
 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Bài viết cùng chuyên mục

Ra mắt Mạng lưới đối tác khí nhà kính Việt Nam
​​​​Ngày 28/12, tại Bắc Giang, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả 03 năm triển khai mô hình “Truyền thông về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn”
Xây dựng Khung hướng dẫn quản lý chung cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
​​​​Ngày 28/12, tại Bắc Giang, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả 03 năm triển khai mô hình “Truyền thông về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn”
NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TRONG THỰC HIỆN TĂNG TRƯỞNG XANH
​​​​Ngày 28/12, tại Bắc Giang, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả 03 năm triển khai mô hình “Truyền thông về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn”
ĐÔ THỊ VEN BIỂN TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA THIÊN TAI, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
​​​​Ngày 28/12, tại Bắc Giang, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả 03 năm triển khai mô hình “Truyền thông về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn”
TẬP HUẤN THÍ ĐIỂM “TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CHO KHU VỰC ĐÔ THỊ/CẬN ĐÔ THỊ VEN BIỂN” TẠI THANH HÓA.
​​​​Ngày 28/12, tại Bắc Giang, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả 03 năm triển khai mô hình “Truyền thông về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn”
XÂY DỰNG BỘ BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN VỀ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
​​​​Ngày 28/12, tại Bắc Giang, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả 03 năm triển khai mô hình “Truyền thông về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn”

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI