Skip to content
283-14

Ứng dụng cách tiếp cận dựa trên hệ sinh thái (EbA) trong đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, và xây dựng Kế hoạch hành động thích ứng với BĐKH cấp huyện- thí điểm cho Việt Nam

Buổi hội thảo ‘Xây dựng và Triển khai kế hoạch hành động thích ứng BĐKH cấp huyện-Cơ hội và Thách thức’ vừa qua vào ngày 23/03/2018 đã kết thúc thành công tốt đẹp

Vào ngày 23, tháng 3 năm 2018 dự án READY do USAID (Mỹ) tài trợ và Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD) đã tổ chức buổi hội thảo ‘Xây dựng và Triển khai kế hoạch hành động thích ứng BĐKH cấp huyện-Cơ hội và Thách thức’ nằm trong Dự án ‘Thúc đẩy vai trò tiên phong của thanh niên trong thích ứng biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Hồng (5/2015-5/2018) tại Giao Thủy, Nam Định.

hoi-thao
Toàn cảnh buổi hội thảo ‘Xây dựng và Triển khai kế hoạch hành động thích ứng BĐKH cấp huyện-Cơ hội và Thách thức’

Một trong những thành công lớn và là điểm mới của dự án là đã xây dựng được kế hoạch hành động thích ứng BĐKH tại 3 huyện thuộc 3 tỉnh vùng châu thổ sông Hồng gồm: Giao Thủy (Nam Định), Tiền Hải (Thái Bình), Cát Hải (Tp Hải Phòng). Trong suốt 2 năm (2016-2017) triển khai dự án này, nhóm chuyên gia ECODE gồm GS.TSKH Trương Quang Học và ThS Hoàng Thị Ngoc Hà đã đồng hành cùng dự án, thực hiện hai nhiệm vụ:
1. “Đánh giá tác động của BĐKH đến hệ sinh thái – xã hội và khả năng chống chịu BĐKH của địa phương theo cách tiếp cận dựa trên hệ sinh thái (EbA)” và
2. “Hướng dẫn và hỗ trợ chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch hành động thích ứng BĐKH cấp huyện” , tại 3 huyện Giao Thủy (Nam Định), Tiền Hải (Thái Bình) và Cát Hải (Tp Hải Phòng)
Trong đó đánh giá tác động của BĐKH dựa trên hệ sinh thái (EbA) là một cách tiếp cận mới, sử dụng các hệ tự nhiên và dịch vụ hệ sinh thái như một phần quan trọng trong chiến lược tổng thể để giúp con người thích ứng với các tác động của BĐKH. Mục đích của EBA là tăng cường sức chống chịu và khả năng phục hồi của các cộng đồng dân cư cũng như các hệ sinh thái thông qua các hoạt động cụ thể như quản lý và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, quản lý tổng hợp vùng đầu nguồn… nhằm duy trì và khôi phục tính toàn vẹn các hệ sinh thái và các lợi ích mà hệ sinh thái mang lại.
Để thực hiện hai nhiệm vụ chính quan trọng trên, nhóm chuyên gia đã có các hàng loạt các chuyến thực địa và họp tham vấn với các cơ quan liên quan thuộc các huyện Giao Thủy (Nam Định), Tiền Hải (Thái Bình), Cát Hải (TP Hải Phòng).

huong-dan-xay-dung-khhd-ung-pho-bdkh
GS.TSKH Trương Quang Học hướng dẫn xây dựng KHHĐ ứng phó với BĐKHdanh-gia-tac-dong-cua-bdkh

GS.TSKH Trương Quang Học hướng dẫn đánh giá tác động của BĐKH đến hệ sinh thái-xã hội và khả năng chống chịu BĐKH của địa phương theo cách tiếp cận dựa trên HST

can-bo-quan-ly-dat-dai

Làm việc với cán bộ quản lý đất đai

tham-van-dia-phuong

Tham vấn chính quyền địa phương

Ngoài ra để xây dựng kế hoạch hành động thích ứng BĐKH, nhóm chuyên gia ECODE cũng tiếp xúc trực tiếp, tham vấn ý kiến cộng đồng đồng về đánh giá các nguồn lực phát triển, trên cơ sở để xây dựng bộ kế hoạch hành động thích ứng với BĐKH.
tham-van-dia-phuongTham vấn cộng đồng về đánh giá nguồn lực phát triển

tham-van-cong-dong

khao-sat

Nhóm chuyên gia ECODE tiến hành khảo sát thực địa tại địa phương

khao-sat-2

thuc-dia-sau-bao

Thực địa sau bão tại thị trấn Quất Lâm (Giao Thủy, Nam Định)

khao-sat-nuoc-bien-dang

Khảo sát nước biển dâng tại huyện Giao Thủy (2016)
Sau 2 năm triển khai, hiện nay Kế hoạch hành động thích ứng với BĐKH của hai  huyện Giao Thủy và Cát Hải đã được UBND huyện phê duyệt. Kế hoạch của huyện Tiền Hải hy vọng cũng sẽ được phê duyệt trong tháng tới. Đây là những KHHĐ cấp huyện đầu tiên ở Việt Nam, được xây dựng dựa trên cả ba cơ sở: Pháp lý, Khoa hoc, và Thực tiễn của địa phương, theo cách tiếp cận mới – dựa trên HST – cách tiếp cận phổ biến trên thế giới, nhưng mới được bắt đầu ở Việt Nam.

Nguồn tin: Trung tâm phát triển sinh thái cộng đồng ECODE

Bài viết cùng chuyên mục

Ra mắt Mạng lưới đối tác khí nhà kính Việt Nam
Buổi hội thảo ‘Xây dựng và Triển khai kế hoạch hành động thích ứng BĐKH cấp huyện-Cơ hội và Thách thức’ vừa qua vào ngày 23/03/2018 đã kết thúc thành công tốt đẹp
Xây dựng Khung hướng dẫn quản lý chung cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Buổi hội thảo ‘Xây dựng và Triển khai kế hoạch hành động thích ứng BĐKH cấp huyện-Cơ hội và Thách thức’ vừa qua vào ngày 23/03/2018 đã kết thúc thành công tốt đẹp
NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TRONG THỰC HIỆN TĂNG TRƯỞNG XANH
Buổi hội thảo ‘Xây dựng và Triển khai kế hoạch hành động thích ứng BĐKH cấp huyện-Cơ hội và Thách thức’ vừa qua vào ngày 23/03/2018 đã kết thúc thành công tốt đẹp
ĐÔ THỊ VEN BIỂN TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA THIÊN TAI, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Buổi hội thảo ‘Xây dựng và Triển khai kế hoạch hành động thích ứng BĐKH cấp huyện-Cơ hội và Thách thức’ vừa qua vào ngày 23/03/2018 đã kết thúc thành công tốt đẹp
TẬP HUẤN THÍ ĐIỂM “TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CHO KHU VỰC ĐÔ THỊ/CẬN ĐÔ THỊ VEN BIỂN” TẠI THANH HÓA.
Buổi hội thảo ‘Xây dựng và Triển khai kế hoạch hành động thích ứng BĐKH cấp huyện-Cơ hội và Thách thức’ vừa qua vào ngày 23/03/2018 đã kết thúc thành công tốt đẹp
XÂY DỰNG BỘ BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN VỀ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
Buổi hội thảo ‘Xây dựng và Triển khai kế hoạch hành động thích ứng BĐKH cấp huyện-Cơ hội và Thách thức’ vừa qua vào ngày 23/03/2018 đã kết thúc thành công tốt đẹp

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI