Skip to content

Tập huấn và diễn tập ứng phó với các tình huống ngập lụt khẩn cấp cho doanh nghiệp.

Tập huấn và diễn tập ứng phó với các tình huống ngập lụt khẩn cấp cho doanh nghiệp. Trong 3 ngày, từ 5-7/4/2023, Dự án Giải quyết ngập lụt đô

Đẩy mạnh đào tạo và nghiên cứu – ứng dụng về hệ sinh thái phục vụ phát triển bền vững của đất nước

Nghiên cứu sinh thái học, đặc biệt là hệ sinh thái ngày càng có vai trò quan trọng trong hoạch định và triển khai các chiến lược, kế hoạch và

Tóm tắt các hoạt động trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái

Tải về Thông tin chi tiết Tên file: Tóm tắt các hoạt động trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái Phiên bản: N/A Tác giả: ecode.vn (hoangha.hlvn@gmail.com) Website hỗ

Tài liệu đệm lót sinh học tập huấn ToT

Tải về Thông tin chi tiết Tên file: Tài liệu đệm lót sinh học tập huấn ToT Phiên bản: N/A Tác giả: ecode.vn (hoangha.hlvn@gmail.com) Website hỗ trợ: N/A Thuộc chủ

Đẩy mạnh đào tạo và nghiên cứu – ứng dụng về hệ sinh thái phục vụ phát triển bền vững của đất nước

Nghiên cứu sinh thái học, đặc biệt là hệ sinh thái ngày càng có vai trò quan trọng trong hoạch định và triển khai các chiến lược, kế hoạch và

Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp tổng hợp cho phát triển xanh khu dự trữ sinh quyển Châu thổ sông Hồng trong bối cảnh Biến đổi khí hậu

Các khu dự trữ sinh quyển thế giới (KDTSQ) tại Việt Nam trong đó có KDTSQ Đất ngập nước Ven biển Liên tỉnh Châu thổ Sông Hồng đang đóng góp

Phát triển sinh kế thích ứng với BĐKH theo cách tiếp cận dựa trên hệ sinh thái

Tải về Thông tin chi tiết Tên file: Phát triển sinh kế thích ứng với BĐKH theo cách tiếp cận dựa trên hệ sinh thái Phiên bản: N/A Tác giả:

Phát triển sinh kế thích ứng với Biến đổi khí hậu theo cách tiếp cận dựa trên hệ sinh thái

Đa dạng sinh học (ĐDSH) và biến đổi khí hậu (BĐKH) có mối tương tác lẫn nhau và đều có ảnh hưởng tới sự phát triển của tự nhiên, kinh

Đánh giá khả năng chống chịu Biến đổi khí hậu của Hệ sinh thái – xã hội: Lý thuyết và nghiên cứu điểm tại Tp. Hải Phòng

Hệ sinh thái-xã hội (socio-ecological system) là một biến thể của hệ sinh thái nhân văn, nhấn mạnh yếu tố xã hội của hệ thống và được định nghĩa khái

Các tổ chức xã hội & Kế hoạch Quốc gia thích ứng với Biến đổi khí hậu

Sự tham gia của các tổ chức CSO/NGO vào công tác hoạch định các chương trình lớn và các chính sách có liên quan đến biến đổi khí hậu sẽ

Các tổ chức xã hội hướng tới Kế hoạch Quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu (BĐKH) ngày càng gia tăng, tác động và gây nhiều tổn thương cho các lĩnh vực, vùng miền và cộng đồng dân cư trong cả nước,

Phát triển bền vững đồng bằng sông Hồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu theo tiếp cận sinh thái – xã hội

Sau 20 năm phát triển theo hướng bền vững, sự phát triển của Việt Nam vẫn chưa bền vững, nhất là về mặt xã hội và sinh thái, nền kinh

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI